Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Muut aineistot

  • Indelning av finlandssvenska dialekter med särskild hänsyn till Åboland 

   Leinonen, Therese (Föreningen för nordisk filologi, 2012)
   Det svenska dialektområdet i Finland delas vanligen in i landskapen Österbotten, Åland, Åboland och Nyland. Samtidigt har forskare varit ense om att en av de skarpaste dialektgränserna i Svenskfinland skär rakt igenom ...
  • Talko - korpus över den talade svenskan i Finland: Korpusbygge i teori och praktik 

   Södergård, Lisa; Leinonen, Therese (Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet, 2017)
   I augusti 2014 öppnades den finlandssvenska talspråkskorpusen Talko för användarna. Det primära materialet i korpusen utgörs av ljudfiler men en förutsättning för att materialet ska bli sökbart är att det finns olika former ...