Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Muut aineistot

    • Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi 

      Björklund, Siv (Svenska litteratursällskapet i Finland, 04 / 2020)
      Projektets syfte har varit att undersöka relationen mellan språklig praxis (språkval i praktiken), konstruerande av flerspråkig identitet samt språkideologi (tankar om språkliga fenomen) med utgångspunkt i svenskt språkbad. ...