Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Muut aineistot

    • Är att en citatmarkör? 

      Henricson, Sofie (Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 2010)
      I artikeln presenteras en studie av hur konnektiven att används i citatkontext i svenska ungdomssamtal. Materialet utgörs av svenska samtal inspelade i Helsingfors, på finskdominerade orter i Finland (s.k. svenska språköar) ...