Vol 27 No 2 (2016)

 

Uusimmat viitteet

 • Putting the Nordic into Nordic Jewish Studies 

  Kahn-Harris, Keith (the Donner Institute, 05.12.2016)
  Review of Jewish Studies in the Nordic Countries Today, edited by Ruth Illman and Björn Dahla (2016).
 • Different antisemitisms: on three distinct forms of antisemitism in contemporary Europe. With special focus on Sweden 

  Dencik, Lars; Marosi, Karl (the Donner Institute, 05.12.2016)
  This article studies eight European countries, investigating how the level of antisemit­ism as registered in national populations relates to the perception of antisemitism by the Jewish population in the same country. ...
 • Den östjudiska invandringen till Karlskrona 1862–1920 

  Svensson, Harry (the Donner Institute, 05.12.2016)
  Genom det undantagstillstånd från 1782-års Judereglemente som Amiralitetskollegiet utverkade åt Fabian Philip och hans familj, blev Karlskrona de facto den fjärde staden i Sverige där judar tilläts bo under perioden ...
 • Swedish interventions in the tragedy of the Jews of Slovakia 

  Nestakova, Denisa; Nižňanský, Eduard (the Donner Institute, 05.12.2016)
  This article describes a largely unknown Swedish effort to intervene in deportations of Jews of Slovakia between 1942 and 1944. Swedish officials and religious leaders used their diplomatic correspondence with the Slovak ...
 • Gestaltningen och etablering av Förintelseminnet i Sverige 

  Schult, Tanja (the Donner Institute, 05.12.2016)
  Artikeln handlar om de monumenten över Förintelsens offer som restes i Sverige mellan 1949 och 1998 och kompletterar och till viss del korrigerar bilden av hur minnet av Förintelsen har vuxit fram i Sverige. Medan vissa ...
 • Editorial 

  Illman, Ruth; Hedner Zetterholm, Karin (the Donner Institute, 05.12.2016)
  Ledare för nummer 27/2 av Nordisk judaistik. Editorial for issue 27/2 of Scandinavian Jewish Studies