Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Rajoitetun saatavuuden opinnäytetyöt

  • Hur väl approximerar Bernsteinpolynom olika funktioner? 

   Luu, Long (2023)
   År 1885 publicerades den numera välkända Weierstrass’ sats som säger att en kontinuerlig funktion i ett begränsat och slutet intervall kan approximeras likformigt på intervallet med ett polynom. Av satsen framgår dock inte ...
   Kokoteksti on luettavissa vain Kirjatornissa ja Academill-kirjastossa.
  • Klassiska resultat inom analysen med hjälp av komplexa metoder 

   Högstrand, Martin (Åbo Akademi, 2020)
   I den här avhandlingen undersöks i detalj några satser från den reella analysen där den komplexa analysen kan användas som ett effektivt verktyg. I avhandlingen undersöks till att börja med ett par klassiska resultat, och ...
   Kokoteksti on luettavissa vain Kirjatornissa ja Academill-kirjastossa.
  • Vasiceks modell : två olika bevis 

   Salomaki, Jenni (2022)
   I avhandlingen presenteras och bevisas Vasiceks modell som introducerades år 1977 av Oldrich Vasıcek, modellen är en av de första stokastiska räntemodellerna som fortfarande är i aktiv användning. Vasiceks modell är en ...
   Kokoteksti on luettavissa vain Kirjatornissa ja Academill-kirjastossa.