A I : Sällskapets och dess utskotts protokoll

 

Denna huvudserie omfattar sällskapets pleniprotokoll från 1797, beredningsutskottets protokoll från 1800, ekonomiutskottets protokoll från 1800, åkerbruksutskottets protokoll från 1828, slöjdutskottets protokoll från 1828, vaccinationsutskottets och potatisutskottets protokoll – sporadiskt, det förras från år 1827 och det senares från 1802. Ordningsföljden i volymerna är oftast den nämnda, ibland har de dock omkastats. Jfr. serie A II. Serien är i sin helhet inbunden, volymerna är paginerade om man undantar de för åren 1797-1799 samt 1832-1880. Protokollen ingår i ordningsföljd. T.o.m. år 1821 räknas året från första november.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää