01. D I : Kungliga och kejserliga brev. Övriga myndigheter