Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa Muiden sarjoissa julkaistut

  • Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus 

   Sarvimäki, Matti
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2010 (Taloustieteellinen yhdistys, 01.10.2010)
   Katsausartikkeli keskittyy kolmeen maahanmuuton taloustieteen vakiintuneeseen teemaan. Tarkastelen aluksi maahanmuuttajien kotoutumista työmarkkinoille ja hyvinvointijärjestelmään. Tämän jälkeen esittelen tuloksia maahanmuuton ...
  • Vievätkö maahanmuuttajat kantaväestön työpaikat 

   Sarvimäki, Matti
   Talous & Yhteiskunta : 4/2010 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 16.12.2010)
   Keskustelu maahanmuutosta on viime aikoina kiihtynyt. Samalla poliittiseen debattiin on noussut uusi teema: huoli maahanmuuton vaikutuksista suomalaisten työllisyyteen ja palkkoihin. Onko järkevää ajatella, että ulkomaalaisen ...
  • Bruttokansantuote vihreyden pauloissa 

   Huhtala, Anni
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 1/2012 (Taloustieteellinen yhdistys, 21.05.2012)
   Yhä useammin yleisessä keskustelussa, ehkä myös Suomessa, elintason turmiollisuus liitetään ympäristöuhkiin, joita korkean elintason tavoittelu synnyttää. Mutta johtaako ”elintason” nousu ympäristön ja luonnonvarojen ...
  • Kiinteistövero - taloustutkijoiden lemmikki ja kansalaisten inhokki 

   Lyytikäinen, Teemu
   Talous & Yhteiskunta : 3/2012 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 03.09.2012)
   Ekonomistit pitävät kiinteistöveroa tehokkaana veromuotona, mutta kuntapäättäjät ovat haluttomia lisäämään sen merkitystä – miksi?
  • Tehdäänpä tutkimukseen perustuva aktivointipolitiikan kokonaisuudistus 

   Hämäläinen, Kari
   Talous & Yhteiskunta : 2/2013 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 06.05.2013)
   Työttömien aktivointi on arkipäivää. Nuorilla ja pitkäaikaistyöttömillä on aktivointikausia, eikä muitakaan työttömiä päästetä pahasti passivoitumaan. Aktivointikepillä vähennetään työttömänä pysymisen houkutuksia, ja ...
  • Miten yrityksiä pitäisi verottaa? 

   Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas; Pirttilä, Jukka; Ropponen, Olli
   Talous & Yhteiskunta : 3/2013 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 07.10.2013)
   (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä Koetamme selvittää selvällä suomen kielellä, mitä yritysverotus on, miten se vaikuttaa, mitä Suomen yritysverotuksessa on ...
  • PARAS tapa velkaantua? Kuntaliitokset ja vapaamatkustaminen* 

   Saarimaa, Tuukka; Tukiainen, Janne; Pääkkönen, Jenni
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2013 (Taloustieteellinen yhdistys, 09.10.2013)
   Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 niin sanotun PARAS-hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Hanketta ohjaava puitelaki tuli voimaan vuoden 2007 helmikuussa ja oli voimassa vuoden 2012 loppuun. Hankkeen ...
  • Vihertyvä maatalouspolitiikka vesiensuojelun välineenä: tuottaako maatalouden ympäristötuki tulosta?* 

   Laukkanen, Marita
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2013 (Taloustieteellinen yhdistys, 09.10.2013)
   Maailman johtavat maataloustuotteiden tuottajat, Euroopan unioni ja Yhdysvallat, ovat viime vuosikymmeninä lisänneet erilaisten ympäristöohjelmien kautta maksettavia maataloustukia. Ohjelmien julkilausuttuna tavoitteena ...
  • Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen 

   Ollikka, Kimmo
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2013 (Taloustieteellinen yhdistys, 09.10.2013)
   EU on asettanut kolme ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitetta vuodeksi 2020. Kasvihuonekaasujen päästöjä tulee vähentää 20 % vuoteen 1990 verrattuna, uusiutuvien energialähteiden (Renewable Energy Sources, RES) osuus ...
  • Euroopan unionin päästöoikeuskauppa ja ilmastopolitiikka 

   Aatola, Piia; Ollikka, Kimmo; Marjamaa, Elina; Ollikainen, Markku
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2013 (Taloustieteellinen yhdistys, 09.10.2013)
   Päästöoikeuskaupan valinta Euroopan unionin ilmastopolitiikan pääohjauskeinoksi oli erinomainen päätös. EU:n päästökauppajärjestelmässä (European Union Emission Trading Scheme, EU ETS), kuten päästöoikeuskaupassa yleensä, ...
  • Hinta hiilelle – esseitä Euroopan unionin päästökaupasta ja sen vaikutuksista 

   Aatola, Piia
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2013 (Taloustieteellinen yhdistys, 09.10.2013)
   Euroopan unioni valitsi päästöoikeuskaupan keskeiseksi ohjauskeinoksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi päästökauppasektorilla vuonna 2003 hyväksytyn direktiivin mukaisesti. Päästökauppasektori kattaa energiantuotannon ...
  • Yritystuet ja yritystoiminta 

   Einiö, Elias; Maliranta, Mika; Toivanen, Otto
   Talous & Yhteiskunta : 4/2013 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 05.12.2013)
   Jotta yritystuet edistäisivät hyvinvointia, niille tulee löytyä selkeät taloustieteelliset perusteet: hyvä esimerkki on se, että tutkimustoiminnasta syntyvästä uudesta tiedosta hyötyvät usein muutkin kuin T&K-investointien ...
  • Toivo elää kaupungissa 

   Eerola, Essi
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 4/2013 (Taloustieteellinen yhdistys, 08.12.2013)
   Kaupungit ovat likaisia ja meluisia kivierämaita, joissa sosiaaliset ongelmat kärjistyvät ja ihmiset voivat pahoin. Vai ovatko ne kiehtovia sykkiviä metropoleja, jotka houkuttelevat asukkaita uusien mahdollisuuksien ja ...
  • Esseitä verouudistusten vaikutuksista 

   Harju, Jarkko
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 1/2014 (Taloustieteellinen yhdistys, 20.02.2014)
   Väitöksen ensimmäisessä artikkelissa tutkitaan sitä, miten vuonna 2005 Suomessa toteutettu verouudistus vaikutti vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin eli miten yksilöiden säästämiskäyttäytyminen uudistuksen vaikutuksesta ...
  • Top Incomes and Top Tax Rates: Implications for Optimal Taxation of Top Incomes in Finland 

   Riihelä, Marja; Sullström, Risto; Tuomala, Matti
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 88 (University of Tampere, School of Management, 02.05.2014)
   We apply optimal top marginal tax rate formulas with alternative social preferences to the Finnish economy using evidence on the responsiveness of top incomes in Finland to changes in top tax rates that have taken place ...
  • Toimialan taloustiede ja lääkemarkkinat 

   Saxell, Tanja
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2/2014 (Taloustieteellinen yhdistys, 04.06.2014)
   Useat tärkeät päätökset tehdään epävarmuuden vallitessa. Miten poliittisia päätöksiä tulisi tehdä, kun taloudellista kehitystä on vaikea ennustaa? Tulisiko lääkeyritysten investoida kliinisiin kokeisiin, kun tutkimus- ja ...
  • Integroitumista vai eriytymistä? Maahanmuuttajalapset ja - nuoret Suomessa 

   Sarvimäki, Matti; Ansala, Laura; Hämäläinen, Ulla
   Kelan tutkimusosaston työpapereita : 56 (Kela, 09.06.2014)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten integroitumista Suomeen. Integroitumisen onnistumisen mittareina käytämme koulutukseen, terveyteen ja rikollisuuteen liittyviä vasteita. ...
  • Vaivaako Eurooppaakin Kiina-syndrooma? 

   Huttunen, Kristiina
   Talous & Yhteiskunta : 3/2014 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 06.10.2014)
   Tehtävien ulkoistaminen halvan työvoiman maihin herättää uhkakuvia työpaikkojen menetyksistä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. David Autorin, David Dornin ja Gordon Hansonin (2013) tutkimus tarkastelee, miten Kiinasta tapahtuneen ...
  • Verotuista ja kapitalisoitumisesta 

   Eerola, Essi
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2014 (Taloustieteellinen yhdistys, 06.10.2014)
   Suomessa kartoitetaan ja raportoidaan vuosittain verotukia. Verotuki on poikkeama niin sanotusta verotuksen normijärjestelmästä, jonka ajatellaan kuvaavan puhdaslinjaista, erilaisista poikkeuksista vapaata verojärjestelmää, ...
  • Tutkimuksia korkeakoulutusvalinnoista ja alueellisista työmarkkinoista 

   Suhonen, Tuomo
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2014 (Taloustieteellinen yhdistys, 06.10.2014)
   Suomen korkeakoulujärjestelmä on maantieteellisesti pitkälle hajautettu, minkä ansiosta korkeakoulutuksen saavutettavuus on varsin korkealla tasolla kaikkialla maassa. Toisaalta korkeakoulutuksen tarjonta on laadullisesti ...