Muiden sarjoissa julkaistut

 

Uusimmat viitteet

 • Inequality in Finland: 1987–2021 

  Paukkeri, Tuuli; Ravaska, Terhi; Riihelä, Marja
  IFS Report (Institute for Fiscal Studies, 29.11.2023)
  Deaton Review -maavertailuissa kartoitetaan eriarvoisuuden kehittymistä usean vuosikymmenen aikana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Suomen maaraportissa tarkastellaan eriarvoisuutta Suomessa vuosina 1987–2021.
 • Kasvun rajat murskattiin – mutta korjaako hintamekanismi? 

  Huhtala, Anni
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 4/2022 (Taloustieteellinen Yhdistys, 19.12.2022)
 • Anatomy of An Anonymous Hiring Pilot 

  Kanninen, Ohto; Kiviholma, Sanni; Virkola, Tuomo
  Labore Working Papers : 338 (Työn ja talouden tutkimus Labore, 12.09.2023)
  Anonymous hiring restricts the information set available to hiring managers and can create a trade-off between discrimination and hiring efficiency. To study this potential trade-off, we leverage a pilot by the City of ...
 • The Devil Is in the Details: Suomalaiset yritykset kansainvälisten veroreformien pyörteissä 

  Ropponen, Olli; Viertola, Marika; Kari, Seppo; Valkonen, Tarmo
  ETLA Muistio - ETLA Brief : No 120 (Taloustieto Oy, 12.04.2023)
  Kansainvälinen yritysverojärjestelmä onnistuu huomioimaan vain puutteellisesti useassa maassa tapahtuvan liiketoiminnan sekä konserni- ja yritysrakenteiden vaikutukset. Niinpä mm. EU ja OECD ovat tehneet useita ehdotuksia ...
 • Mistä eläkeläisten tulot koostuvat? 

  Rantala, Juha; Riihelä, Marja
  Työeläke-lehti : 1:2023 (Eläketurvakeskus, 13.03.2023)
  Eläkeläisiä on yhteensä 1,6 miljoonaa. Joukko on tulotasoltaan hyvin moninainen. Eläkeläisissä on niin pieni-, keski- kuin hyvätuloisia. Myös tulojen koostumus vaihtelee.
 • Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset : Väliraportti 

  Isotalo, Eetu; Karhunen, Hannu; Tuomala, Juha; Saarinen, Taina; Virtanen, Anne
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2023:34 (Valtioneuvoston kanslia, 02.05.2023)
  Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset hankkeen väliraportissa kuvataan opiskelijoiden työssäkäyntiä korkeakoulujen, tutkimuskirjallisuuden ja rekisteriaineistojen näkökulmasta. Korkeakoulukohtaisten alustavien ...
 • Suomalaiset yritykset kansainvälisten veroreformien pyörteissä 

  Ropponen, Olli; Viertola, Marika; Kari, Seppo; Valkonen, Tarmo
  ETLA Raportit : 138 (Taloustieto Oy, 12.04.2023)
  Kansainvälinen yritysverojärjestelmä onnistuu huomioimaan vain puutteellisesti useassa maassa tapahtuvan liiketoiminnan sekä konserni- ja yritysrakenteiden vaikutukset. Niinpä mm. EU ja OECD ovat tehneet useita ehdotuksia ...
 • Yhteishankinnat luovat mahdollisuuksia kustannussäästöille 

  Baulia, Susmita; Halonen, Kirsi-Maria; Hyytinen, Ari; Kuusinen, Heidi; Nokso-Koivisto, Oskari; Pousi, Matias; Puhakainen, Essi; Siikanen, Markku; Tukiainen, Janne; Virtanen, Joosua
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja : 2023:15 (Valtioneuvoston kanslia, 25.04.2023)
  Suomessa tehdään kilpailluilta markkinoilta julkisia hankintoja yli 30 miljardilla eurolla joka vuosi. Aiempi tutkimus osoittaa, että julkisia hankintoja vaivaa kilpailun vähyys. Kun tarjoajia on vähän, kilpailua ei synny, ...
 • Yhteishankintojen kustannusvaikuttavuus 

  Baulia, Susmita; Halonen, Kirsi-Maria; Hyytinen, Ari; Kuusinen, Heidi; Nokso-Koivisto, Oskari; Pousi, Matias; Puhakainen, Essi; Siikanen, Markku; Tukiainen, Janne; Virtanen, Joosua
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2023:30 (Valtioneuvoston kanslia, 25.04.2023)
  Arvioimme yhteishankintojen kustannusvaikuttavuutta Suomessa havaintoaineistojen ja haastattelujen avulla. Yhteishankintojen standardoidut hinnat ovat hieman alhaisemmat kuin itsenäisissä hankinnoissa, mutta erot ovat melko ...
 • Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu : Väliraportti 

  Sarvimäki, Matti; Alasuutari, Maarit; Harjunen, Oskari; Holvio, Anna; Izadi, Ramin; Kalland, Mirjam; Kuusiholma-Linnamäki, Julia; Laakso, Mikko-Jussi; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Muhonen, Heli; Räsänen, Pekka; Salmela-Aro, Katariina; Saranko, Lotta; Sulkanen, Mimmu; Upadyaya, Katja
  Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2023:19 (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 12.04.2023)
  Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu toteutetaan satunnaistettuna kenttäkokeiluna 148 kunnassa. Siihen osallistuu noin 35 000 vuosina 2016 ja 2017 syntynyttä lasta, jotka on arvottu kokeilu- ja verrokkiryhmiin. Kokeilun ...
 • Elinkaaripäästöihin perustuva kulutusverotus 

  Remes, Piia; Nissinen, Ari; Ollikka, Kimmo; Forsius, Kaj; Heinonen, Tero; Horn, Susanna; Judl, Jáchym; Jurvanen, Outi; Kosonen, Tuomas; Laukkanen, Marita; Salo, Marja; Savolainen, Hannu; Soimakallio, Sampo; Toivonen, Teemu
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2023:23 (Valtioneuvoston kanslia, 14.04.2023)
  Sekä kotimaisia että tuontituotteita koskeva elinkaaripäästöihin perustuva kulutusvero on yksi ehdotettu tapa kompensoida ilmastopolitiikan luomia eroja kustannustasossa sekä hillitä mahdollista hiilivuotoa. Kulutusverot ...
 • Työllisyyden kuntakokeilut vedenjakajalla : Arviointitutkimuksen II väliraportti 

  Aho, Simo; Arnkil, Robert; Hämäläinen, Kari; Lind, Sami; Spangar, Timo; Tuomala, Juha; Ojala, Satu; Saloniemi, Antti; Stenvall, Jari; Mäkiaho, Jari
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2023:20 (Valtioneuvoston kanslia, 03.04.2023)
  Työllisyyden kuntakokeilujen arvioinnin toinen väliraportti perustuu kuntatason tilastoaineistoihin ja kokeilujen johdolle osoitettuun kyselyyn (n=164). Tilastollisissa arvioinneissa kokeilulla ei havaittu merkittäviä ...
 • Suomen talous selvisi koronapandemiasta vähäisin vaurioin 

  Isotalo, Eetu; Kyyrä, Tomi; Lähdemäki, Sakari; Pesola, Hanna; Ravaska, Terhi; Suhonen, Tuomo; Villanen, Juuso
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja : 2022:28 (Valtioneuvoston kanslia, 13.09.2022)
  Koronapandemia aiheutti laaja-alaisen mutta lyhyen pudotuksen taloudessa keväällä ja kesällä 2020. Vaikka koko talouden tasolla pudotus oli lyhyt, pandemialla oli iso ja pitkäkestoinen vaikutus muutamiin toimialoihin ja ...
 • Koronakriisin taloudellisten vaikutusten kohdentuminen 

  Isotalo, Eetu; Kyyrä, Tomi; Lähdemäki, Sakari; Pesola, Hanna; Ravaska, Terhi; Suhonen, Tuomo; Villanen, Juuso
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2022:56 (Valtioneuvoston kanslia, 13.09.2022)
  Koronapandemia ja sen hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet vaikuttivat samaan aikaan sekä tuotteiden ja palveluiden kysyntään että työvoiman tarjontaan ja kysyntään. Siksi pandemian aiheuttama shokki poikkeaa oleellisesti ...
 • Uusia näkökulmia ympäröivään maailmaan 

  Aalto-Setälä, Juuso; Eerola, Essi; Horne, Paula; Huhtala, Anni; Huovari, Janne; Kaitila, Ville; Keskinen, Peetu; Kiema, Ilkka; Kuusela, Olli-Pekka; Kuusi, Tero; Laukkanen, Marita; Lehmus, Markku; Lyytikäinen, Teemu; Nyyssölä, Milla; Pekkarinen, Tuomas; Raukola, Antti; Seppälä, Timo; Silliman, Mikko; Suhonen, Tuomo; Valkonen, Tarmo; Virtanen, Hanna
  Taloustieteen taju (Taloustieteen taju -hanke, 2021)
  Taloustieteen taju tarjoaa uusia näkökulmia ympäröivän maailman tarkastelemiseen ja yhteiskunnallisia kysymyksiä taloustieteen keinoin.
 • Kulutus 

  Kiema, Ilkka; Aalto-Setälä, Juuso
  Taloustieteen taju (Taloustieteen taju -hanke, 2021)
  Kotitalouksien ostovoimaan ja kulutukseen vaikuttavat monet seikat. Kuinka talouden suhdanteet ja harjoitettu talouspolitiikka vaikuttavat eri erilaisten kotitalouksien ostovoimaan ja kulutuskäyttäytymiseen? Voidaanko ...
 • Koulutus 

  Silliman, Mikko; Virtanen, Hanna; Pekkarinen, Tuomas; Suhonen, Tuomo
  Taloustieteen taju (Taloustieteen taju -hanke, 2021)
  Koulutus on merkittävä yksittäinen investointi. Koulutuspolkuja on erilaisia ja niiden vaikutukset yksilön myöhempään elämään myös vaihtelevat. Onko koulutusvalinnoilla loppujen lopuksi merkitystä työelämässä menestymisen ...
 • Ilmasto 

  Kuusela, Olli-Pekka; Nyyssölä, Milla; Horne, Paula; Huhtala, Anni; Kuusi, Tero; Laukkanen, Marita; Kaitila, Ville
  Taloustieteen taju (Taloustieteen taju -hanke, 2021)
  Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, mikä edellyttää suuria muutoksia eritoten energiantuotannossa ja liikenteessä. Kuinka eri politiikkatoimet edesauttavat kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin pääsemistä?
 • Erikoisteemat 

  Kiema, Ilkka; Huovari, Janne; Lehmus, Markku; Raukola, Antti; Mattila, Juri; Karppinen, Petja; Seppälä, Timo; Vallin, Veeti
  Taloustieteen taju (Taloustieteen taju -hanke, 2021)
  Taloustiede tutkii kaikkea verotuksesta metsätalouteen sekä bitcoineihin. Miten esimerkiksi talousennusteet syntyvät? Entäpä mitä verotuksesta olisi hyödyllistä tietää? Tai mistä valtion velka syntyy ja kuinka digitalisaatio ...
 • Asuminen 

  Lyytikäinen, Teemu; Eerola, Essi; Keskinen, Peetu; Valkonen, Tarmo
  Taloustieteen taju (Taloustieteen taju -hanke, 2021)
  Asunto on monien kotitalouksien merkittävin kuluerä ja valtaosa suomalaisten varallisuudesta on kiinni asunnoissa. Mistä asumisen hinta muodostuu, ja miten siihen vaikuttavat esimerkiksi asumisen tuet? Pitäisikö asunnonostajan ...

Näytä lisää