Maarakennuskustannusindeksi ja tienrakennuskustannusindeksi

 

Maarakennuskustannusindeksi kuvaa niiden kustannusten muutoksia, joita maarakennusalan yrittäjälle koituu panosten ostamisesta ja käyttämisestä.

Tienrakennuskustannusindeksi kuvaa teiden rakennus- ja parannustöissä hintojen muutosten johdosta tapahtunutta kustannuskehitystä.

Tarkemmat selostukset tie- ja maarakennuskustannusindekseistä löydät tutkimuksia-sarjan julkaisuista Tie- ja maarakennuskustannusindeksit 1980=100 ja Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1985=100.Uusimmat viitteet

Näytä lisää