K. Finska Hushållningssällskapets arkiv (1797-1917)

 

Redan i sällskapets 100-årshistorik från 1897 skriver Gustaf Cygnaeus att K. Finska Hushållningssällskapets arkiv "erbjuder rikligt material till sällskapets egen historia samt därutöfver hitintils af forskare föga beaktade bidrag till belysandet af Finlands både andliga och materiella utveckling från slutet af förra århundradet", något man kan skriva under ännu i dag. Arkivet kan vara en stor kunskapskälla för forskare från en mängd olika vetenskapsgrenar. Sedan 1976 förvaras arkivets äldre delar (t.o.m. 1917, med vissa undantag) på Handskriftssamlingar vid Åbo Akademis bibliotek.

Yhteisö sisältää alayhteisöt

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

Näytä lisää