VATT Policy Brief

 

Uusimmat viitteet

 • Deaton Review – Eriarvoisuus Suomessa 

  Paukkeri, Tuuli; Ravaska, Terhi; Riihelä, Marja
  VATT Policy Brief : 4/2023 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 29.11.2023)
  Deaton Review -maavertailuissa kartoitetaan eriarvoisuuden kehittymistä usean vuosikymmenen aikana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Suomen maaraportissa tarkastellaan eriarvoisuutta Suomessa vuosina 1987–2021. Eriarvoisuus ...
 • Ansioturvan lyhentämisen vaikutukset vaihtelevat 

  Korpela, Heikki; Kyyrä, Tomi; Pesola, Hanna
  VATT Policy Brief : 3/2023 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 19.10.2023)
  Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa lyhennettiin vuosina 2014 ja 2017, molemmissa tapauksissa sadalla etuuspäivällä eli 20 viikolla. Tuoreet tutkimustulokset osoittavat, että ansioturvan keston leikkaukset vaikuttivat ...
 • Hyvinvointialueiden julkiset hankinnat tarvitsevat lisää kilpailua 

  Tukiainen, Janne; Baulia, Susmita; Matinheikki, Juri
  VATT Policy Brief : 2/2023 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 27.02.2023)
  Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistus muodosti vuoden 2023 alussa Suomeen 21 uutta hankintayksikköä, jotka tulevat ostamaan tavaroita ja palveluita vuosittain miljardeilla euroilla. Riittävä kilpailu on olennaista ...
 • Todistusvalinta tehostaa opiskelijavalintaa 

  Virkola, Tuomo; Karhunen, Hannu; Suhonen, Tuomo
  VATT Policy Brief : 1/2023 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.01.2023)
  Vuosina 2018-2020 toteutetulla opiskelijavalintauudistuksella pyrittiin vähentämään opiskelupaikan hakemiseen liittyviä kustannuksia sekä nopeuttamaan korkeakouluopintoihin siirtymistä lisäämällä todistusvalinnan osuutta ...
 • Valtion innovaatiotuet lisäävät talouskasvua, mutta tuet on kohdennettava oikein 

  Einiö, Elias
  VATT Policy Brief : 5-2022 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 09.11.2022)
  Hallitus on valmistelemassa esitystä laiksi T&Ktoiminnan verovähennyksestä suorien tukien rinnalle. Valtion kannattaa tukea T&K-toimintaa, koska se parantaa tuottavuutta ja taloudellista hyvinvointia. On kaksi päämallia. ...
 • Yhteisöveron lasku ei lisännyt investointeja – vauhditti pienten yritysten toimintaa 

  Harju, Jarkko; Koivisto, Aliisa; Matikka, Tuomas
  VATT Policy Brief : 4-2022 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 31.08.2022)
  Yhteisöverokantoja alennettiin Suomessa viime vuosikymmenellä reippaasti, mutta näiden uudistusten vaikutuksia ei ole aikaisemmin juurikaan tutkittu. Tuoreessa tutkimuksessa tarkastelimme uudistusten vaikutuksia pienten ...
 • Ikäraja vaikuttaa taloudellisia kannustimia enemmän eläkkeelle jäämiseen 

  Ravaska, Terhi; Kanninen, Ohto
  VATT Policy Brief : 3-2022 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 13.06.2022)
  Eläkeiällä on suuri vaikutus julkiseen talouteen. Suomessa väestö ikääntyy ja eliniänodote nousee, mikä tarkoittaa sitä, että eläkkeellä ollaan aikaisempaa pidempään. Siksi eläkeiän nostaminen on tärkeä talouspoliittinen ...
 • Venäläisen energian tuonnin päättymisen vaikutukset Suomen teollisuudelle jäävät pieniksi 

  Laukkanen, Marita; Ollikka, Kimmo
  VATT Policy Brief : 2-2022 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 25.05.2022)
  Teollisuusyritykset pystyvät sopeutumaan energian hinnannousuun tai saatavuusongelmiin monin tavoin. Tutkimusten perusteella energian hinnannousun vaikutukset teollisuusyritysten menestykseen ja työllisyyteen eivät Euroopan ...
 • Viestintäkampanja vähensi merkittävästi takuueläkkeen alikäyttöä 

  Matikka, Tuomas; Paukkeri, Tuuli
  VATT Policy Brief : 1-2022 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 29.04.2022)
  Sosiaalietuuksien alikäyttö on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Alikäyttöä voidaan kansainvälisten tutkimusten mukaan vähentää tarjoamalla tietoa etuuksista ja helpottamalla niiden hakemista. Viestinnän vaikutusta ...
 • Yrittäjien sosiaaliturva ja yritystoiminnan aktiivisuus 

  Matikka, Tuomas; Harju, Jarkko
  VATT Policy Brief : 2-2019 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.07.2019)
  Yrittäjien eläkevakuutus (YEL) on erillinen osa julkista sosiaaliturvajärjestelmää Suomessa. YEL-järjestelmässä pakolliset eläkevakuutusmaksut riippuvat YEL-työtulosta, jonka tason yrittäjät voivat hyvin vapaasti itse ...
 • Yritysten hallinnolliset kustannukset selittävät ALV-alarajan aiheuttamat vaikutukset 

  Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas
  VATT Policy Brief : 1-2019 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 16.04.2019)
  Arvonlisäveron (ALV) alaraja on olennainen osa ALV-järjestelmää useissa maissa. Tämän liikevaihtorajan alapuolella olevien yritysten ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa eikä raportoida ALV:n piirissä olevia ostoja ja myyntejä ...
 • Säästöt ansioturvan lyhentämisestä hupenevat huonompien työsuhteiden takia 

  Pesola, Hanna; Kyyrä, Tomi
  VATT Policy Brief : 2-2017 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 25.10.2017)
  Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa lyhennettiin 100 päivällä vuoden 2017 alussa. Hallitus on perustellut muutosta työnhaun kannustimien parantamisella ja tavoitellut merkittäviä säästöjä työttömyysturvamenoihin. ...
 • Joko Suomessa koittaisi satunnaiskokeiden aika? 

  Hämäläinen, Kari; Verho, Jouko
  VATT Policy Brief : 1-2017 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 21.03.2017)
  Perustulokokeilu on tuskin jäänyt keneltäkään huomaamatta. Monet ovat tietoisia myös siitä, että perustulokokeilun osallistujat on poimittu satunnaisotannalla. Kaikille ei kuitenkaan ole välttämättä selvää, miksi tähän ...
 • Kohtuuhintaisuuspolitiikka ei ole lääke asumisen kalleuteen 

  Eerola, Essi; Saarimaa, Tuukka
  VATT Policy Brief : 3-2016 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 16.12.2016)
  Julkisessa keskustelussa asumisen kalleudesta asumistukimenojen kasvua pidetään ongelmana ja kohtuuhintaisen ARA-asuntotuotannon lisäämistä ongelman ratkaisuna. Keskustelua kuitenkin vääristää se, että näistä kahdesta ...
 • Suomen energiaverotus suosii energiaintensiivisiä suuryrityksiä 

  Tamminen, Saara; Ollikka, Kimmo; Laukkanen, Marita
  VATT Policy Brief : 2-2016 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 21.06.2016)
  Suomen energiaverotusta kiristettiin 2011. Samalla polttoaineiden ja sähkön verotus muutettiin aiempaa enemmän hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi. Energiaintensiivisen teollisuuden verotusta kuitenkin huojennettiin jo ...
 • Parempi tapa valita korkeakouluopiskelijat 

  Pekkarinen, Tuomas; Sarvimäki, Matti
  VATT Policy Brief : 1-2016 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 21.04.2016)
  Korkeakoulujen opiskelijavalintaa tulee uudistaa niin, ettei itselle mieluisimpaan paikkaan hakeminen vähennä hakijan mahdollisuuksia päästä muihin paikkoihin. Ylioppilasarvosanoihin, keskitettyyn hakurekisteriin ja ...
 • Energia- ja ilmastopolitiikan uudet tuulet 

  Hokkanen, Topi; Ollikka, Kimmo
  VATT Policy Brief : 3-2015 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.12.2015)
  Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää energiajärjestelmien muuttumista hiilineutraaleiksi. Kyseessä on valtaisa muutos fossiilisista energialähteistä kohti uusiutuvia energiatuotannon muotoja. Suomessa ollaan huolissaan ...
 • Rakenteellisen työttömyyden riski kasvaa 

  Tuomala, Juha; Ostbaum, Meri
  VATT Policy Brief : 2-2015 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 29.06.2015)
  Keskustelu rakenteellisen työttömyyden lisääntymisestä viriää aina, kun työttömyysaste nousee tai pysyy kauan korkeana. Rakenteellisen työttömyyden taso antaa suuntaviivat hallituksen talous- ja työvoimapolitiikalle. Viime ...
 • Mihin perintöveroa tarvitaan? 

  Eerola, Essi; Ropponen, Olli
  VATT Policy Brief : 1-2015 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 20.02.2015)
  Perintö- ja lahjaverolla verotetaan perintönä, testamentilla ja lahjana saatuja omaisuuksia. Vaikka perintövero on oma veromuotonsa, sen toimivuus ja vaikutukset riippuvat myös muista veroista. Erityisesti perintöveron ...
 • Terveydenhoitopalvelujen kilpailu voi johtaa kilpavarusteluun 

  Saxell, Tanja
  VATT Policy Brief : 4-2014 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.12.2014)
  Julkisten terveydenhuollon palveluntuottajien välistä kilpailua on viime vuosina vapautettu useissa maissa. Suomessakin on otettu varovaisia askelia kilpailun suuntaan. Vuosina 2011 ja 2014 tehdyt uudistukset lisäsivät ...

Näytä lisää