VATT Policy Brief

 

Uusimmat viitteet

 • Ikäraja vaikuttaa taloudellisia kannustimia enemmän eläkkeelle jäämiseen 

  Ravaska, Terhi; Kanninen, Ohto
  VATT Policy Brief : 3-2022 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 13.06.2022)
  Eläkeiällä on suuri vaikutus julkiseen talouteen. Suomessa väestö ikääntyy ja eliniänodote nousee, mikä tarkoittaa sitä, että eläkkeellä ollaan aikaisempaa pidempään. Siksi eläkeiän nostaminen on tärkeä talouspoliittinen ...
 • Venäläisen energian tuonnin päättymisen vaikutukset Suomen teollisuudelle jäävät pieniksi 

  Laukkanen, Marita; Ollikka, Kimmo
  VATT Policy Brief : 2-2022 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 25.05.2022)
  Teollisuusyritykset pystyvät sopeutumaan energian hinnannousuun tai saatavuusongelmiin monin tavoin. Tutkimusten perusteella energian hinnannousun vaikutukset teollisuusyritysten menestykseen ja työllisyyteen eivät Euroopan ...
 • Viestintäkampanja vähensi merkittävästi takuueläkkeen alikäyttöä 

  Matikka, Tuomas; Paukkeri, Tuuli
  VATT Policy Brief : 1-2022 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 29.04.2022)
  Sosiaalietuuksien alikäyttö on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Alikäyttöä voidaan kansainvälisten tutkimusten mukaan vähentää tarjoamalla tietoa etuuksista ja helpottamalla niiden hakemista. Viestinnän vaikutusta ...
 • Yrittäjien sosiaaliturva ja yritystoiminnan aktiivisuus 

  Matikka, Tuomas; Harju, Jarkko
  VATT Policy Brief : 2-2019 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.07.2019)
  Yrittäjien eläkevakuutus (YEL) on erillinen osa julkista sosiaaliturvajärjestelmää Suomessa. YEL-järjestelmässä pakolliset eläkevakuutusmaksut riippuvat YEL-työtulosta, jonka tason yrittäjät voivat hyvin vapaasti itse ...
 • Yritysten hallinnolliset kustannukset selittävät ALV-alarajan aiheuttamat vaikutukset 

  Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas
  VATT Policy Brief : 1-2019 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 16.04.2019)
  Arvonlisäveron (ALV) alaraja on olennainen osa ALV-järjestelmää useissa maissa. Tämän liikevaihtorajan alapuolella olevien yritysten ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa eikä raportoida ALV:n piirissä olevia ostoja ja myyntejä ...
 • Säästöt ansioturvan lyhentämisestä hupenevat huonompien työsuhteiden takia 

  Pesola, Hanna; Kyyrä, Tomi
  VATT Policy Brief : 2-2017 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 25.10.2017)
  Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa lyhennettiin 100 päivällä vuoden 2017 alussa. Hallitus on perustellut muutosta työnhaun kannustimien parantamisella ja tavoitellut merkittäviä säästöjä työttömyysturvamenoihin. ...
 • Joko Suomessa koittaisi satunnaiskokeiden aika? 

  Hämäläinen, Kari; Verho, Jouko
  VATT Policy Brief : 1-2017 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 21.03.2017)
  Perustulokokeilu on tuskin jäänyt keneltäkään huomaamatta. Monet ovat tietoisia myös siitä, että perustulokokeilun osallistujat on poimittu satunnaisotannalla. Kaikille ei kuitenkaan ole välttämättä selvää, miksi tähän ...
 • Kohtuuhintaisuuspolitiikka ei ole lääke asumisen kalleuteen 

  Eerola, Essi; Saarimaa, Tuukka
  VATT Policy Brief : 3-2016 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 16.12.2016)
  Julkisessa keskustelussa asumisen kalleudesta asumistukimenojen kasvua pidetään ongelmana ja kohtuuhintaisen ARA-asuntotuotannon lisäämistä ongelman ratkaisuna. Keskustelua kuitenkin vääristää se, että näistä kahdesta ...
 • Suomen energiaverotus suosii energiaintensiivisiä suuryrityksiä 

  Tamminen, Saara; Ollikka, Kimmo; Laukkanen, Marita
  VATT Policy Brief : 2-2016 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 21.06.2016)
  Suomen energiaverotusta kiristettiin 2011. Samalla polttoaineiden ja sähkön verotus muutettiin aiempaa enemmän hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi. Energiaintensiivisen teollisuuden verotusta kuitenkin huojennettiin jo ...
 • Parempi tapa valita korkeakouluopiskelijat 

  Pekkarinen, Tuomas; Sarvimäki, Matti
  VATT Policy Brief : 1-2016 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 21.04.2016)
  Korkeakoulujen opiskelijavalintaa tulee uudistaa niin, ettei itselle mieluisimpaan paikkaan hakeminen vähennä hakijan mahdollisuuksia päästä muihin paikkoihin. Ylioppilasarvosanoihin, keskitettyyn hakurekisteriin ja ...
 • Energia- ja ilmastopolitiikan uudet tuulet 

  Hokkanen, Topi; Ollikka, Kimmo
  VATT Policy Brief : 3-2015 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.12.2015)
  Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää energiajärjestelmien muuttumista hiilineutraaleiksi. Kyseessä on valtaisa muutos fossiilisista energialähteistä kohti uusiutuvia energiatuotannon muotoja. Suomessa ollaan huolissaan ...
 • Rakenteellisen työttömyyden riski kasvaa 

  Tuomala, Juha; Ostbaum, Meri
  VATT Policy Brief : 2-2015 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 29.06.2015)
  Keskustelu rakenteellisen työttömyyden lisääntymisestä viriää aina, kun työttömyysaste nousee tai pysyy kauan korkeana. Rakenteellisen työttömyyden taso antaa suuntaviivat hallituksen talous- ja työvoimapolitiikalle. Viime ...
 • Mihin perintöveroa tarvitaan? 

  Eerola, Essi; Ropponen, Olli
  VATT Policy Brief : 1-2015 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 20.02.2015)
  Perintö- ja lahjaverolla verotetaan perintönä, testamentilla ja lahjana saatuja omaisuuksia. Vaikka perintövero on oma veromuotonsa, sen toimivuus ja vaikutukset riippuvat myös muista veroista. Erityisesti perintöveron ...
 • Terveydenhoitopalvelujen kilpailu voi johtaa kilpavarusteluun 

  Saxell, Tanja
  VATT Policy Brief : 4-2014 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.12.2014)
  Julkisten terveydenhuollon palveluntuottajien välistä kilpailua on viime vuosina vapautettu useissa maissa. Suomessakin on otettu varovaisia askelia kilpailun suuntaan. Vuosina 2011 ja 2014 tehdyt uudistukset lisäsivät ...
 • Kouluvalintojen vaikutukset Suomessa epäselviä 

  Kortelainen, Mika; Kuosmanen, Isa
  VATT Policy Brief : 3-2014 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 11.12.2014)
  Lähikoulu vai jokin toinen koulu? Vanhempien tekemät peruskouluvalinnat Suomen suurimmissa kaupungeissa ovat herättäneet paljon keskustelua viime vuosina. Peruskoulun vapaavalintaisuus saa monet huolestumaan siitä, että ...
 • Yksi tulo, monta verottajaa 

  Kari, Seppo; Ropponen, Olli
  VATT Policy Brief : 2-2014 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 08.10.2014)
  Kansainvälisten yritysten verotus on viime vuosina saanut paljon huomiota niin mediassa, kansalaiskeskustelussa kuin poliittisessa päätöksenteossakin. Huomio on keskittynyt monien globaalien yritysten suhteellisesti mataliin ...
 • Suomi on jo palvelutalous 

  Honkatukia, Juha; Tamminen, Saara; Ahokas, Jussi
  VATT Policy Brief : 1-2014 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 08.04.2014)
  Suomen talous on viime vuosina kokenut rajun rakennemuutoksen. Suurimman huomion on saanut teollisuuden murros: elektroniikkateollisuus on vähentänyt henkilöstöään, Nokian puhelintuotanto myytiin, meriteollisuus ja telakat ...
 • Muuttamisen verottaminen jumiuttaa asuntomarkkinoita 

  Lyytikäinen, Teemu
  VATT Policy Brief : 3-2013 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 05.11.2013)
  Asuntokauppojen varainsiirtovero kiristyi maaliskuussa 2013. Veron kiristyminen lisää muuttamisesta aiheutuvia kustannuksia. Useat luotettavat ulkomaiset tutkimukset osoittavat, että varainsiirtovero vähentää merkittävästi ...
 • Faktaa nuorisotyöttömyydestä 

  Hämäläinen, Ulla; Tuomala, Juha
  VATT Policy Brief : 2-2013 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 13.06.2013)
  Suomen nuorisotyöttömyys näyttää virallisella työttömyysasteella mitattuna todella dramaattiselta ongelmalta. Vuonna 2012 alle 20-vuotiaiden työttömyysaste oli 30 prosenttia ja 20–24-vuotiaillakin lähes 20 prosenttia. ...
 • Innovaatioiden tukeminen kannattaa 

  Einiö, Elias
  VATT Policy Brief : 1-2013 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 26.04.2013)
  Suomi on monella mittarilla yksi maailman innovatiivisimmista maista. Keskeinen tekijä menestyksen taustalla on tutkimukselle ja tuotekehitykselle suotuisa koulutuspolitiikka. Innovaatioita voidaan edistää myös ...