Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa VATT Muistiot

  • Kvantitatiivinen politiikka-arviointi - Esiselvityksen taustamuistio 

   Hämäläinen, Kari
   VATT Muistiot : 3 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2009)
  • Vapaaehtoinen varautuminen vanhuusiän menoihin - laskelmia yksityisen eläkesäästämisen julkistaloudellisesta nettovaikutuksesta 

   Kari, Seppo
   VATT Muistiot : 2 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2009)
   Muistio tarkastelee verokannustimin tuetun vapaaehtoisen eläkesäästämisen nettovaikutusta julkisen talouden tasapainoon. Siinä oletetaan, että vapaaehtoisella säästämisellä on epäsuoria vaikutuksia julkisten hoivamenojen ...
  • Vuoden 2009 kuntaliitokset - Kuvailutietoa kunnista 

   Moisio, Antti; Kangasharju, Aki; Aaltonen, Juho
   VATT Muistiot : 1 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2009)
   Muistiossa tarkastellaan vuoden 2009 kuntaliitoksissa mukana olleita kuntia vuosina 1996-2007. Vertailu painottuu kuntien väestörakenteeseen, palveluiden kustannuksiin ja taloudellista tilannetta kuvaaviin indikaattoreihin. ...
  • Paikkatietoanalyyseistä kuntatutkimuksessa 

   Jahnsson, Niklas
   VATT Muistiot : 4 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.10.2009)
   Muistio antaa lukijalle tietoa paikkatiedon käyttömahdollisuuksista kuntatutkimuksessa keskittyen erityisesti Suomeen. Muistio sisältää aluksi lyhyen kirjallisuuskatsauksen, jonka jälkeen esitellään esimerkkisovellus ...
  • Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti 

   Kuusi, Osmo
   VATT Muistiot : 5 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.10.2009)
  • Polttoaineveron ja muiden ympäristöverojen tulonjakovaikutukset 

   Tuuli, Jukka
   VATT Muistiot : 6 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.12.2009)
  • Jätekuljetuksen sopimusmallien yritysvaikutukset 

   Mälkönen, Ville; Tukiainen, Janne
   VATT Valmisteluraportit : 1 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.03.2010)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan asuinkiinteistöjen jätteen kuljetuksessa vallitsevien eri sopimusmallien yritysvaikutuksia. Nykytilanteessa palvelut voidaan hankkia keskitetysti yksityisiltä kuljetusyrityksiltä ...
  • Verotuksen neutraalisuus eräissä pääomaveromalleissa 

   Kari, Seppo; Eerola, Essi
   VATT Muistiot : 7 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.03.2010)
  • Public services at the local level - The Finnish way 

   Moisio, Antti; Loikkanen, Heikki A.; Oulasvirta, Lasse
   VATT Valmisteluraportit : 2 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2010)
   This paper describes the organisation, tasks and financing of the Finnish local government. The description concentrates on social service, health and education tasks and their financing. The other municipal tasks are ...
  • Listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjako ja taserakenteet 

   Karikallio, Hanna; Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas
   VATT Muistiot : 8 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.06.2010)
  • Julkisten organisaatioiden veroetuudet 

   Rauhanen, Timo; Siivonen, Erkki; Halonen, Juha
   VATT Valmisteluraportit : 3 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.09.2010)
   Virastojen ja palvelutoiminta on osa liiketoimintaa. Euroopan unionin komission päätöksen C 7/2006 mukaan liikelaitos ei kuitenkaan ole sovelias toimintamalli Euroopan yhteismarkkinoille. Kun julkinen ja yksityinen toimija ...
  • Verotuet Suomessa 2009 

   Rauhanen, Timo; Kröger, Outi
   VATT Valmisteluraportit : 5 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.11.2010)
   Vuosituhannen vaihteen jälkeen useat maat ovat kiinnittäneet aiempaa enemmän huomiota verotukiin. Verotuet ovat vain harvoin samanlaisen arvioinnin kohteena kuin budjettimenot. Finanssipolitiikan kehyspäätökset ja menokehykset ...
  • Suomen ja Viron välinen rajakauppa 

   Kerkelä, Leena
   VATT Muistiot : 9 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.11.2010)
   Selvityksessä tarkastellaan Viron ja Suomen välistä rajakauppaa eli ostosmatkailua. Rajakauppaan vaikuttavat maiden väliset hintaerot, joista veroerot ovat selkeimmin havaittavissa. Rajakauppa on kuitenkin myös osa maiden ...
  • Puolustusvoimien kansantaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha
   VATT Muistiot : 11 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.11.2010)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan puolustusvoimien ja asevelvollisuusjärjestelmän ja niiden kehittämisvaihtoehtojen kustannuksia kansantaloudellisesta näkökulmasta dynaamisen, yleisen tasapainon mallin avulla. Tutkimuksessa ...
  • Ravintoloiden arvonlisäveroalennuksen hintavaikutukset 

   Kosonen, Tuomas; Harju, Jarkko
   VATT Muistiot : 10 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.11.2010)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan ravintoloiden arvonlisäverokannan alentamisen vaikutuksia ravintolapalveluiden hintoihin. Arvonlisäveroa alennettiin heinäkuun 2010 alusta lähtien 22 prosentista 13 prosenttiin. Tutkimuksessa ...
  • Koulutuksen markkinoilla - arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä 

   Pääkkönen, Jenni
   VATT Valmisteluraportit : 6 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.12.2010)
   Opetus- ja kulttuuriministeriö on parhaillaan uudistamassa korkeakouluverkkoa. Uudistustyön tavoitteena on vahvistaa koulutuksen ja tutkimuksen laatua korkeakouluverkkoa tiivistämällä. Tämä selvitys tarkastelee koulutuksen ...
  • Kuntaliitosten syntyyn vaikuttavat tekijät 

   Tukiainen, Janne; Saarimaa, Tuukka; Harjunen, Oskari
   VATT Muistiot : 12 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.12.2010)
  • Työkyvyttömyyseläkkeet ja työnantajan omavastuuperiaate TEL:sta TyEL:iin 

   Ylinen, Tuuli
   VATT Valmisteluraportit : 4 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.12.2010)
   Suomessa suurimmat yksityiset työnantajat ovat olleet velvollisia korvaamaan työntekijöidensä työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset osittain tai täysimääräisinä Työntekijäin eläkelain (TEL) syntymästä 1960-luvulla asti ...
  • Metropolialueen hallintomallit taloustutkimuksen näkökulmasta 

   Moisio, Antti
   VATT Valmisteluraportit : 7 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.03.2011)
   Tässä raportissa vertaillaan Helsingin metropolialueelle esitettyjä hallintomalleja taloustutkimuksen näkökulmasta. Yleinen päätelmä on, että kaikki julkisuudessa käsitellyt vaihtoehdot voisivat ratkaista metropolialueen ...
  • Suomen verotus kansainvälisessä vertailussa 

   Kröger, Outi
   VATT Muistiot : 13 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.03.2011)
   Tässä muistiossa luodaan katsaus verotuksen kehitykseen Suomessa ja muissa teollisuusmaissa. Tavoitteena on antaa yleiskuva tärkeimmistä verotulojen lähteistä ja verotuksen kokonaistasosta sekä niissä tapahtuneesta ...