Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa VATT Muistiot

  • GloBE minimum tax: effects on investment and tax competition in low-tax countries 

   Kari, Seppo; Viertola, Marika
   VATT Mimeo : 71 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 19.12.2023)
   This paper builds a model to show that the substance-based income exclusion (SBIE) rule in the OECD's Pillar 2 provides multinational firms with an incentive to locate investment in low-tax countries. SBIE allows the ...
  • Todistusvalintahankkeen loppuraportti 

   Hakanen, Mila; Kalmbach, Aino; Kuuppelomäki, Tiina; Lauronen, Tina; Suhonen, Tuomo; Virkola, Tuomo
   VATT Muistiot : 70 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 21.06.2023)
   Yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijavalinta on käynyt läpi merkittäviä muutoksia viime vuosina. Näistä muutoksista ehkä merkittävin oli vuonna 2020 toteutettu opiskelijavalintauudistus, joka lisäsi suoraan todistusvalinnalla ...
  • Hyvinvointialueiden digitalisaation kypsyysaste – Digitaalisten palveluiden tilanne ja kustannusvaikuttavimmat käytännöt 

   Heikkilä, Mikko; Kianto, Aino
   VATT Muistiot : 69 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 24.02.2023)
  • Kustannusvastaavuus ja tasapainoiset vaikuttamismahdollisuudet tärkeitä sähkönsiirrossa 

   Collan, Mikael; Huhta, Kaisa; Järventausta, Pertti; Liski, Matti
   VATT Muistiot : 68 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 20.06.2022)
   Sähkön jakeluverkkoliiketoiminnan tuottotasoa valvotaan ns. valvontamallilla, jota käytetään määritettäessä toiminnalle kohtuullinen tuotto. Käytännössä malli yhdessä muun valvonnan kanssa määrittelee korkeimman sallitun ...
  • Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen loppuraportti 

   Karhunen, Hannu; Pekkarinen, Tuomas; Suhonen, Tuomo; Virkola, Tuomo
   VATT Muistiot : 67 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.06.2022)
   Vuosina 2018–2020 toteutetun opiskelijavalintauudistuksen seurauksena korkeakoulut ovat siirtyneet valitsemaan enemmistön opiskelijoistaan todistusvalinnan kautta aiempien ala- tai ohjelmakohtaisten valintakokeiden sijaan ...
  • Yliopistojen tutkintosysteemin kuvaaminen ja tutkintojen kehityksen ennustaminen systeemidynaamisella simulaatiomallilla 

   Haverinen, Miia
   VATT Muistiot : 66 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 01.03.2022)
   Nuorten hidas siirtyminen korkeakoulutuksesta työelämään on yksi suomalaisen korkeakoulujärjestelmän pitkäaikaisista ongelmista. Alle puolet opiskelijoista valmistuu tavoiteajassa. Korkeakouluja kannustetaan tukemaan ...
  • Kohti markkinavaltioverotusta – jäännösvoiton jakaminen (RPA) ja OECD:n pilari I 

   Kanervo, Jonatan
   VATT Muistiot : 65 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 14.01.2022)
   Kansainvälisen yritysverojärjestelmän keskeinen piirre on voittojen verottaminen siellä, missä yritykset muodostavat arvoa (arvonmuodostusperiaate). Tehokkuuden ja järjestelmän kestävyyden puolesta verotusoikeus olisi ...
  • Ympäristöhaittojen hinnoittelu - katsaus ilmastotoimia koskevaan tutkimuskirjallisuuteen 

   Eerola, Essi; Huhtala, Anni; Laukkanen, Marita; Palanne, Kimmo
   VATT Muistiot : 64 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 01.07.2021)
   Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää investointeja puhtaisiin teknologioihin sekä suuria muutoksia erityisesti energiantuotannossa ja liikenteessä. Päätöksenteon tueksi ...
  • Henkilöautoliikenteen CO2-päästöt ja päästöjen vero-ohjaus 

   Palanne, Kimmo; Sahari, Anna
   VATT Muistiot : 63 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 27.04.2021)
   Tähän muistioon on koottu henkilöautojen CO2-päästöihin ja autojen verotukseen liittyvät selvitykset, jotka on tehty liikenteen verotusta selvittävän työryhmän toimeksiannosta. Selvitykset sisältävät vuosien 2013–2020 ...
  • Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen väliraportti 

   Karhunen, Hannu; Pekkarinen, Tuomas; Suhonen, Tuomo; Virkola, Tuomo
   VATT Muistiot : 62 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.02.2021)
   Tässä väliraportissa esitellään kuvailevia tunnuslukuja korkeakouluihin hakevien hakukäyttäytymisen sekä korkeakouluopiskelijoiden valikoitumisen muutoksista vuosina 2015-2020 käyttämällä Opetushallituksen opiskelijavali ...
  • The Corona Crisis and Household Income: The Case of a Generous Welfare State 

   Kyyrä, Tomi; Pirttilä, Jukka; Ravaska, Terhi
   VATT Mimeo : 61 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 04.02.2021)
   Using a microsimulation approach, this paper evaluates the distributional consequences of the Covid-19 pandemic in Finland. We use up-to-date administrative data on incomes and employment developments in 2020 at the entire ...
  • Kotitalousvähennyksen vaikutukset kotitalouspalvelujen kulutukseen, työllisyyteen ja harmaaseen talouteen 

   Harju, Jarkko; Jysmä, Sami; Koivisto, Aliisa; Kosonen, Tuomas
   VATT Muistiot : 60 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 25.01.2021)
   Tämä muistio kokoaa yhteen keskeisimmät tulokset laajemmasta englanninkielisestä raportista Valtioneuvoston kanslialle (Harju ym. 2021), jossa tutkitaan kotitalousvähennyksen vaikutuksia kotitalouspalvelujen kulutukseen ...
  • Perustulokokeilun arvioinnin loppuraportti: Rekisterianalyysi työmarkkinavaikutuksista 

   Hämäläinen, Kari; Kanninen, Ohto; Simanainen, Miska; Verho, Jouko
   VATT Muistiot : 59 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.06.2020)
   Suomen perustulokokeilussa tutkittiin Kelan työttömyysetuuksien korvaamista 560 euron kuukausittaisella perustulolla. Kokeilu toteutettiin satunnaistamalla 2 000 työtöntä perustulolle vuosien 2017–18 ajaksi. Perustulo oli ...
  • Monikansallisten yritysten voitonsiirto ja yhteisöveropohjan rapautuminen – kokoluokan arviointia kansainvälisen kirjallisuuden valossa 

   Lumme, Mikko; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 58 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.06.2020)
   Tässä muistiossa kartoitamme yritysten voitonsiirron vuoksi tapahtuvan yhteisöveropohjien rapautumisen suuruusluokkaa kirjallisuuden tarjoamien tulosten avulla. Lisäksi keskustelemme arvioiden taustalla olevista ...
  • Aktiivimalli ja ansiosidonnainen työttömyysturva 

   Kyyrä, Tomi; Pesola, Hanna; Uusitalo, Roope
   VATT Muistiot : 57 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 16.05.2019)
   Vuoden 2018 alusta voimassa olleen aktiivimallin tavoitteena on lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyys-jakson ajan. Tässä raportissa arvioidaan, missä ...
  • Perustulokokeilun ensimmäinen vuosi 

   Hämäläinen, Kari; Kanninen, Ohto; Simanainen, Miska; Verho, Jouko
   VATT Muistiot : 56 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 02.04.2019)
   Suomen perustulokokeilu on Kelan vuosina 2017–18 toteuttama laaja satunnaistettu kenttäkoe. Kokeilussa maksettiin vastikkeetonta ja verovapaata 560 euron kuukausittaista perustuloa 2000 Kelan työttömyysetuutta saaneelle ...
  • Globalisaatio, digitalisaatio ja kansainvälinen yritysverotus 

   Kari, Seppo; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 55 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 20.12.2018)
   Kansainvälisen yritysverotuksen voimassa olevat periaatteet luotiin 1920-luvulla. Niiden keskeinen piirre on voittojen verottaminen siellä missä yrityksellä on arvoa luovaa toimintaa (lähdevaltioperiaate). Globalisaatio ...
  • Expanding access to administrative data: The case of tax authorities in Finland and the UK 

   Almunia, Miguel; Harju, Jarkko; Kotakorpi, Kaisa; Tukiainen, Janne; Verho, Jouko
   VATT Muistiot : 54 (VATT Institute for Economic Research, 20.03.2018)
   We discuss typical issues in getting access to and using high-quality administrative tax data and in cooperating with the tax authority, including running field experiments. We reflect on practical solutions to these issues, ...
  • Yritysverotuksen vaikutus rahoitus- ja investointikannusteisiin 

   Kari, Seppo; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 53 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.08.2016)
   Suomen yritysverotus vääristää yritysten rahoitus- ja investointipäätöksiä suosimalla velkarahoitusta ja kohteista muun muassa raskaita koneinvestointeja. VATT:n tuoreessa selvityksessä analysoidaan ratkaisutapoja näiden ...
  • Suomalaisten suhtautuminen ydinvoimaan ja energiantuotannon yhteiskunnallisiin riskeihin ja vaikutuksiin - Mikä merkitsee eniten: energia, talous vai ympäristö? 

   Koivulampi, Julienne
   VATT Muistiot : 52 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.11.2015)
   Ydinvoimasta on käyty Suomessa aika ajoittain vilkasta yhteiskunnallista keskustelua, ja aiheeseen liittyy voimakkaita näkemyksiä. Ydinvoima on monelta osin erityinen energiamuoto, jota viranomaiset säätelevät, minkä lisäksi ...