Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT Muistiot

  • Vanhuspalveluiden tuottavuus ja vanhuksen toimintakyvyn heikkeneminen 

   Saxell, Tanja; Luoma, Kalevi
   VATT Muistiot : 34 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2013)
   Väestön ikääntyessä ja elinajanodotteen pidentyessä vanhuspalveluiden aiheuttamien kustannusten kasvuun kohdistuu merkittäviä paineita myös tulevaisuudessa. Jotta julkisia resursseja voidaan allokoida tehokkaasti, on ...
  • Vapaaehtoinen varautuminen vanhuusiän menoihin - laskelmia yksityisen eläkesäästämisen julkistaloudellisesta nettovaikutuksesta 

   Kari, Seppo
   VATT Muistiot : 2 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2009)
   Muistio tarkastelee verokannustimin tuetun vapaaehtoisen eläkesäästämisen nettovaikutusta julkisen talouden tasapainoon. Siinä oletetaan, että vapaaehtoisella säästämisellä on epäsuoria vaikutuksia julkisten hoivamenojen ...
  • Verohallinnon ja VATT:n yhteishankkeiden tulokset 

   Harju, Jarkko; Kosonen, Tuomas; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 35 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.10.2013)
  • Verotuet Suomessa 2009 

   Rauhanen, Timo; Kröger, Outi
   VATT Valmisteluraportit : 5 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.11.2010)
   Vuosituhannen vaihteen jälkeen useat maat ovat kiinnittäneet aiempaa enemmän huomiota verotukiin. Verotuet ovat vain harvoin samanlaisen arvioinnin kohteena kuin budjettimenot. Finanssipolitiikan kehyspäätökset ja menokehykset ...
  • Verotuet Suomessa 2009-2012 

   Rauhanen, Timo
   VATT Muistiot : 17 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.12.2011)
   Vuonna 2012 verotukien kokonaissumman arvioidaan olevan yli 23 miljardia euroa. Tukia on yhteensä 192 kappaletta, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2009. Vähennys johtuu pääosin energiaverotuksen normijärjestelmän ...
  • Verotuksen ja sosiaaliturvan työllisyysvaikutukset - Vuoden 2012 muutosten arviointia 

   VATT-työryhmä
   VATT Muistiot : 28 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.02.2013)
   Muistiossa esitetään Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen arvio vuoden 2012 alussa toteutettujen vero- ja sosiaaliturvan muutosten vaikutuksista työllisyyteen ja julkisen talouden tasapainoon. Arvio on toteutettu eri ...
  • Verotuksen neutraalisuus eräissä pääomaveromalleissa 

   Kari, Seppo; Eerola, Essi
   VATT Muistiot : 7 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.03.2010)
  • Vuoden 2009 kuntaliitokset - Kuvailutietoa kunnista 

   Moisio, Antti; Kangasharju, Aki; Aaltonen, Juho
   VATT Muistiot : 1 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2009)
   Muistiossa tarkastellaan vuoden 2009 kuntaliitoksissa mukana olleita kuntia vuosina 1996-2007. Vertailu painottuu kuntien väestörakenteeseen, palveluiden kustannuksiin ja taloudellista tilannetta kuvaaviin indikaattoreihin. ...
  • Vuoden 2013 vero- ja etuusperusteiden muutosten vaikutukset kotitalouksiin 

   Viitamäki, Heikki
   VATT Muistiot : 32 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.04.2013)
   Muistiossa arvioidaan ansiotuloveroihin ja sosiaalietuuksiin vuonna 2013 tehtyjen muutosten vaikutuksia kotitalouksien käytettävissä olevien tuloihin, veroasteisiin ja tulonjakoon. Tarkasteltavana ovat ainoastaan lainsäädännön ...
  • Yliopistojen tutkintosysteemin kuvaaminen ja tutkintojen kehityksen ennustaminen systeemidynaamisella simulaatiomallilla 

   Haverinen, Miia
   VATT Muistiot : 66 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 01.03.2022)
   Nuorten hidas siirtyminen korkeakoulutuksesta työelämään on yksi suomalaisen korkeakoulujärjestelmän pitkäaikaisista ongelmista. Alle puolet opiskelijoista valmistuu tavoiteajassa. Korkeakouluja kannustetaan tukemaan ...
  • Ympäristöhaittojen hinnoittelu - katsaus ilmastotoimia koskevaan tutkimuskirjallisuuteen 

   Eerola, Essi; Huhtala, Anni; Laukkanen, Marita; Palanne, Kimmo
   VATT Muistiot : 64 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 01.07.2021)
   Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää investointeja puhtaisiin teknologioihin sekä suuria muutoksia erityisesti energiantuotannossa ja liikenteessä. Päätöksenteon tueksi ...
  • Yrittäjän verotuksen arviointi – mallikehikko ja simulointituloksia 

   Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 20 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.08.2012)
   Muistiossa tarkastellaan yrittäjän verotuksen määräytymistä. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat seuraavat kysymykset: Kuinka paljon yrittäjän kannattaa maksaa itselleen palkkaa ja kuinka paljon osinkoa? Kuinka yrityksen ...
  • Yritysverotuksen vaikutus rahoitus- ja investointikannusteisiin 

   Kari, Seppo; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 53 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.08.2016)
   Suomen yritysverotus vääristää yritysten rahoitus- ja investointipäätöksiä suosimalla velkarahoitusta ja kohteista muun muassa raskaita koneinvestointeja. VATT:n tuoreessa selvityksessä analysoidaan ratkaisutapoja näiden ...