Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT Muistiot

  • Tekevätkö yritykset korotettuja poistoja? 

   Grönberg, Sami
   VATT Muistiot : 48 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.06.2015)
   Hallitus päätti vuonna 2009 elvytyspaketin osana korottaa tuotannollisten investointien poistot kaksinkertaisiksi kahden vuoden määräajaksi. Tässä muistiossa arvioidaan näiden korotettujen poistojen käyttöastetta. Tulosten ...
  • Terveellisten elintapojen taloudelliset ohjauskeinot 

   Rauhanen, Timo
   VATT Muistiot : 30 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.02.2013)
   Tämän HYVINVOIPA-hankkeen osion tavoitteena on koota kansallinen ja eurooppalainen kokemus verotuksen ja hinnoittelun ohjaustoimista elintarvikkeiden hyvien valintojen ja liikunta‐aktiivisuuden lisäämiseksi sekä tutkia ...
  • Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset – Havaintoja pilottihankkeesta 

   Seppälä, Timo; Linna, Miika; Elonheimo, Outi
   VATT Valmisteluraportit : 22 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.12.2014)
   Julkisen terveydenhuollon kustannukset muodostavat merkittävän osan valtion ja kuntien menoista. Valtion Vaikuttavuus ja tuloksellisuus –ohjelma (aiemmin Tuottavuusohjelma) pyrkii osaltaan hillitsemään kustannusten kasvua ...
  • The Corona Crisis and Household Income: The Case of a Generous Welfare State 

   Kyyrä, Tomi; Pirttilä, Jukka; Ravaska, Terhi
   VATT Mimeo : 61 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 04.02.2021)
   Using a microsimulation approach, this paper evaluates the distributional consequences of the Covid-19 pandemic in Finland. We use up-to-date administrative data on incomes and employment developments in 2020 at the entire ...
  • Todistusvalintahankkeen loppuraportti 

   Hakanen, Mila; Kalmbach, Aino; Kuuppelomäki, Tiina; Lauronen, Tina; Suhonen, Tuomo; Virkola, Tuomo
   VATT Muistiot : 70 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 21.06.2023)
   Yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijavalinta on käynyt läpi merkittäviä muutoksia viime vuosina. Näistä muutoksista ehkä merkittävin oli vuonna 2020 toteutettu opiskelijavalintauudistus, joka lisäsi suoraan todistusvalinnalla ...
  • Tulevaisuuden vihreät ammatit ja ilmastonmuutoksen vastahakoinen hyväksyminen 

   Kuusi, Osmo
   VATT Muistiot : 26 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.01.2013)
   Muistiossa esitetään yhteenveto vuosina 2009–2012 toteutetun kahteen osahankkeeseen perustuvan projektin tuloksista. Toinen osahankkeista oli eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Metsät-Ravinto-Vesi -hanke ja toinen VATT:n ...
  • Työkyvyttömyyseläkkeet ja työnantajan omavastuuperiaate TEL:sta TyEL:iin 

   Ylinen, Tuuli
   VATT Valmisteluraportit : 4 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.12.2010)
   Suomessa suurimmat yksityiset työnantajat ovat olleet velvollisia korvaamaan työntekijöidensä työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset osittain tai täysimääräisinä Työntekijäin eläkelain (TEL) syntymästä 1960-luvulla asti ...
  • Työmarkkinoiden polarisaatio Suomessa 

   Mitrunen, Matti
   VATT Muistiot : 33 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.05.2013)
   Suomen työmarkkinat ovat polarisoitumassa, eli keskipalkkaisten ammattien työvoimaosuus korkea- ja matalapalkkaisiin ammatteihin verrattuna on laskenut. Esimerkiksi lähihoitajien ja diplomi-insinöörien työvoimaosuudet ovat ...
  • Työnteon kannustimet - mitä jää käteen? 

   Viitamäki, Heikki
   VATT Muistiot : 50 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.08.2015)
   Miten vero- ja etuusjärjestelmien rakenteelliset ominaisuudet vaikuttavat työnteon kannustavuuteen vuonna 2015. Tätä selvitettiin VATT:n juuri ilmestyneessä muistiossa. Kannustimia parantamalla halutaan edesauttaa työttömiä ...
  • Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskeluajan kustannukset ja taloudellinen toiminta Suomessa 

   Suhonen, Tuomo
   VATT Muistiot : 46 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2015)
  • Vanhuspalveluiden tuottavuus ja vanhuksen toimintakyvyn heikkeneminen 

   Saxell, Tanja; Luoma, Kalevi
   VATT Muistiot : 34 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2013)
   Väestön ikääntyessä ja elinajanodotteen pidentyessä vanhuspalveluiden aiheuttamien kustannusten kasvuun kohdistuu merkittäviä paineita myös tulevaisuudessa. Jotta julkisia resursseja voidaan allokoida tehokkaasti, on ...
  • Vapaaehtoinen varautuminen vanhuusiän menoihin - laskelmia yksityisen eläkesäästämisen julkistaloudellisesta nettovaikutuksesta 

   Kari, Seppo
   VATT Muistiot : 2 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2009)
   Muistio tarkastelee verokannustimin tuetun vapaaehtoisen eläkesäästämisen nettovaikutusta julkisen talouden tasapainoon. Siinä oletetaan, että vapaaehtoisella säästämisellä on epäsuoria vaikutuksia julkisten hoivamenojen ...
  • Verohallinnon ja VATT:n yhteishankkeiden tulokset 

   Harju, Jarkko; Kosonen, Tuomas; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 35 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.10.2013)
  • Verotuet Suomessa 2009 

   Rauhanen, Timo; Kröger, Outi
   VATT Valmisteluraportit : 5 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.11.2010)
   Vuosituhannen vaihteen jälkeen useat maat ovat kiinnittäneet aiempaa enemmän huomiota verotukiin. Verotuet ovat vain harvoin samanlaisen arvioinnin kohteena kuin budjettimenot. Finanssipolitiikan kehyspäätökset ja menokehykset ...
  • Verotuet Suomessa 2009-2012 

   Rauhanen, Timo
   VATT Muistiot : 17 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.12.2011)
   Vuonna 2012 verotukien kokonaissumman arvioidaan olevan yli 23 miljardia euroa. Tukia on yhteensä 192 kappaletta, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2009. Vähennys johtuu pääosin energiaverotuksen normijärjestelmän ...
  • Verotuksen ja sosiaaliturvan työllisyysvaikutukset - Vuoden 2012 muutosten arviointia 

   VATT-työryhmä
   VATT Muistiot : 28 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.02.2013)
   Muistiossa esitetään Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen arvio vuoden 2012 alussa toteutettujen vero- ja sosiaaliturvan muutosten vaikutuksista työllisyyteen ja julkisen talouden tasapainoon. Arvio on toteutettu eri ...
  • Verotuksen neutraalisuus eräissä pääomaveromalleissa 

   Kari, Seppo; Eerola, Essi
   VATT Muistiot : 7 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.03.2010)
  • Vuoden 2009 kuntaliitokset - Kuvailutietoa kunnista 

   Moisio, Antti; Kangasharju, Aki; Aaltonen, Juho
   VATT Muistiot : 1 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2009)
   Muistiossa tarkastellaan vuoden 2009 kuntaliitoksissa mukana olleita kuntia vuosina 1996-2007. Vertailu painottuu kuntien väestörakenteeseen, palveluiden kustannuksiin ja taloudellista tilannetta kuvaaviin indikaattoreihin. ...
  • Vuoden 2013 vero- ja etuusperusteiden muutosten vaikutukset kotitalouksiin 

   Viitamäki, Heikki
   VATT Muistiot : 32 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.04.2013)
   Muistiossa arvioidaan ansiotuloveroihin ja sosiaalietuuksiin vuonna 2013 tehtyjen muutosten vaikutuksia kotitalouksien käytettävissä olevien tuloihin, veroasteisiin ja tulonjakoon. Tarkasteltavana ovat ainoastaan lainsäädännön ...
  • Yliopistojen tutkintosysteemin kuvaaminen ja tutkintojen kehityksen ennustaminen systeemidynaamisella simulaatiomallilla 

   Haverinen, Miia
   VATT Muistiot : 66 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 01.03.2022)
   Nuorten hidas siirtyminen korkeakoulutuksesta työelämään on yksi suomalaisen korkeakoulujärjestelmän pitkäaikaisista ongelmista. Alle puolet opiskelijoista valmistuu tavoiteajassa. Korkeakouluja kannustetaan tukemaan ...