Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT Muistiot

  • Opintotuen tulorajat ja opiskelijoiden työssäkäynti 

   Paasiniemi, Markus
   VATT Muistiot : 49 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.07.2015)
   Tässä muistiossa tarkastellaan opintotuen tulorajojen vaikutusta opiskelijoiden työntarjontaan. Tulorajojen vaikutukset opiskelijoiden työntarjontaan ovat huomattavia. Tuloksia selittää opintotuen takaisinperinnän aiheuttama ...
  • Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen loppuraportti 

   Karhunen, Hannu; Pekkarinen, Tuomas; Suhonen, Tuomo; Virkola, Tuomo
   VATT Muistiot : 67 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.06.2022)
   Vuosina 2018–2020 toteutetun opiskelijavalintauudistuksen seurauksena korkeakoulut ovat siirtyneet valitsemaan enemmistön opiskelijoistaan todistusvalinnan kautta aiempien ala- tai ohjelmakohtaisten valintakokeiden sijaan ...
  • Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen väliraportti 

   Karhunen, Hannu; Pekkarinen, Tuomas; Suhonen, Tuomo; Virkola, Tuomo
   VATT Muistiot : 62 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.02.2021)
   Tässä väliraportissa esitellään kuvailevia tunnuslukuja korkeakouluihin hakevien hakukäyttäytymisen sekä korkeakouluopiskelijoiden valikoitumisen muutoksista vuosina 2015-2020 käyttämällä Opetushallituksen opiskelijavali ...
  • Oppivelvollisuusiän pidentämisen kustannusvaikutukset 

   Kuosmanen, Isa; Moisio, Antti
   VATT Muistiot : 39 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.10.2014)
  • Paikkatietoanalyyseistä kuntatutkimuksessa 

   Jahnsson, Niklas
   VATT Muistiot : 4 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.10.2009)
   Muistio antaa lukijalle tietoa paikkatiedon käyttömahdollisuuksista kuntatutkimuksessa keskittyen erityisesti Suomeen. Muistio sisältää aluksi lyhyen kirjallisuuskatsauksen, jonka jälkeen esitellään esimerkkisovellus ...
  • Perintö- ja lahjavero: kirjallisuuskatsaus 

   Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 45 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.02.2015)
   Muistiossa käsitellään keskeisimpiä perintö- ja lahjaverolle tarjottuja rooleja verojärjestelmässä sekä tarkastellaan perintöverotusta sukupolvenvaihdoksen yhteydessä ja kansainvälisessä ympäristössä. Kirjallisuuden mukaan ...
  • Perustulokokeilun arvioinnin loppuraportti: Rekisterianalyysi työmarkkinavaikutuksista 

   Hämäläinen, Kari; Kanninen, Ohto; Simanainen, Miska; Verho, Jouko
   VATT Muistiot : 59 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.06.2020)
   Suomen perustulokokeilussa tutkittiin Kelan työttömyysetuuksien korvaamista 560 euron kuukausittaisella perustulolla. Kokeilu toteutettiin satunnaistamalla 2 000 työtöntä perustulolle vuosien 2017–18 ajaksi. Perustulo oli ...
  • Perustulokokeilun ensimmäinen vuosi 

   Hämäläinen, Kari; Kanninen, Ohto; Simanainen, Miska; Verho, Jouko
   VATT Muistiot : 56 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 02.04.2019)
   Suomen perustulokokeilu on Kelan vuosina 2017–18 toteuttama laaja satunnaistettu kenttäkoe. Kokeilussa maksettiin vastikkeetonta ja verovapaata 560 euron kuukausittaista perustuloa 2000 Kelan työttömyysetuutta saaneelle ...
  • Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa 

   Louhivuori, Valtter
   VATT Muistiot : 37 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.09.2014)
   Suomalaisen yritystukijärjestelmän on julkisuudessa arvosteltu suosivan erityisesti suuria yrityksiä. Muistion mukaan pienet ja keskisuuret yritykset saavat kuitenkin valtaosan Suomessa myönnetyistä yritystuista. Myös ...
  • Polttoaineveron ja muiden ympäristöverojen tulonjakovaikutukset 

   Tuuli, Jukka
   VATT Muistiot : 6 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.12.2009)
  • Public services at the local level - The Finnish way 

   Moisio, Antti; Loikkanen, Heikki A.; Oulasvirta, Lasse
   VATT Valmisteluraportit : 2 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2010)
   This paper describes the organisation, tasks and financing of the Finnish local government. The description concentrates on social service, health and education tasks and their financing. The other municipal tasks are ...
  • Puolustusvoimauudistuksen aluetaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Tamminen, Saara
   VATT Valmisteluraportit : 15 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.03.2013)
   Vuosina 2012–2015 toteutettavassa puolustusvoimauudistuksessa (PVU) lakkautetaan ja yhdistetään useita joukko-osastoja eri puolilla Suomea sekä organisoidaan uudelleen puolustusvoimien tukitoimintoja ja logistiikkaa. Tässä ...
  • Puolustusvoimien kansantaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha
   VATT Muistiot : 11 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.11.2010)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan puolustusvoimien ja asevelvollisuusjärjestelmän ja niiden kehittämisvaihtoehtojen kustannuksia kansantaloudellisesta näkökulmasta dynaamisen, yleisen tasapainon mallin avulla. Tutkimuksessa ...
  • Puurakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Simola, Antti
   VATT Muistiot : 29 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.02.2013)
   Muistiossa esitellään Työ- ja elinkeinoministeriön Valtion taloudellisella tutkimuskeskuksella (VATT) teettämän puurakentamisen yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioineen selvityksen keskeisimmät tulokset. Tarkastelimme ...
  • Päivittäistavarakaupoissa myytävien juomien alkoholipitoisuuden alentamisen vaikutus alkoholin kulutukseen ja kuolemiin 

   Tiihonen, Jari; Kangasharju, Aki; Mäkelä, Pia; Saari, Juho; Österberg, Esa
   VATT Valmisteluraportit : 13 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.09.2011)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan päivittäistavarakaupoissa myydyn keskioluen myynnin lopettamisen vaikutus Ruotsin alkoholinkulutukseen ja vastaavanlaisen toimenpiteen vaikutus alkoholinkulutukseen ja alkoholin aiheuttamaan ...
  • Ravintoloiden arvonlisäveroalennuksen hintavaikutukset 

   Kosonen, Tuomas; Harju, Jarkko
   VATT Muistiot : 10 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.11.2010)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan ravintoloiden arvonlisäverokannan alentamisen vaikutuksia ravintolapalveluiden hintoihin. Arvonlisäveroa alennettiin heinäkuun 2010 alusta lähtien 22 prosentista 13 prosenttiin. Tutkimuksessa ...
  • Senaattikiinteistöjen työllisyysjalanjälki 

   Berghäll, Elina
   VATT Muistiot : 47 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2015)
   Senaatti-kiinteistöt tilasi VATT:lta laskelmat vuoden 2013 kustannustensa ja investointiensa työllisyysjalanjäljestä sekä työllisyyskertoimet toteutuneiden kustannustensa työllistävyysvaikutusten arvioimiseen. Työ toteutettiin ...
  • Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti 

   Kuusi, Osmo
   VATT Muistiot : 5 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.10.2009)
  • Suomalaisten suhtautuminen ydinvoimaan ja energiantuotannon yhteiskunnallisiin riskeihin ja vaikutuksiin - Mikä merkitsee eniten: energia, talous vai ympäristö? 

   Koivulampi, Julienne
   VATT Muistiot : 52 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.11.2015)
   Ydinvoimasta on käyty Suomessa aika ajoittain vilkasta yhteiskunnallista keskustelua, ja aiheeseen liittyy voimakkaita näkemyksiä. Ydinvoima on monelta osin erityinen energiamuoto, jota viranomaiset säätelevät, minkä lisäksi ...
  • Suomen ja Viron välinen rajakauppa 

   Kerkelä, Leena
   VATT Muistiot : 9 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.11.2010)
   Selvityksessä tarkastellaan Viron ja Suomen välistä rajakauppaa eli ostosmatkailua. Rajakauppaan vaikuttavat maiden väliset hintaerot, joista veroerot ovat selkeimmin havaittavissa. Rajakauppa on kuitenkin myös osa maiden ...