Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT Muistiot

  • Makeisvero – tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? 

   Kosonen, Tuomas; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 21 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.08.2012)
   Vuoden 2011 alusta Suomessa otettiin käyttöön makeisvero, jonka mielekkyydestä on käyty paljon keskustelua. Empiirisen aineiston perusteella makeisten ja jäätelöiden kuluttajahinnat ovat nousseet makeisveron seurauksena ...
  • Makroekonomisk politik inom och utanför EMU – en kort tankeram 

   Vartiainen, Juhana
   VATT Muistiot : 25 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.02.2013)
  • Metropolialueen hallintomallit taloustutkimuksen näkökulmasta 

   Moisio, Antti
   VATT Valmisteluraportit : 7 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.03.2011)
   Tässä raportissa vertaillaan Helsingin metropolialueelle esitettyjä hallintomalleja taloustutkimuksen näkökulmasta. Yleinen päätelmä on, että kaikki julkisuudessa käsitellyt vaihtoehdot voisivat ratkaista metropolialueen ...
  • Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Hoito- ja hoivamenoista tehtyjen oletusten vaikutus tuloksiin 

   Klavus, Jan; Pääkkönen, Jenni
   VATT Valmisteluraportit : 20 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.03.2014)
   Raportissa arvioidaan maassamme viime aikoina tehtyjen julkisen talouden kestävyysvajelaskelmien analyysimalleja, taustaoletuksia ja tuloksia. Laskelmien vertailu osoittaa kestävyysindikaattorin olevan erityisen herkkä ...
  • Miksi yritykset eivät reagoi korotettuihin poistoihin? 

   Kari, Seppo
   VATT Muistiot : 22 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.10.2012)
   Muistiossa kartoitetaan tekijöitä, jotka voisivat selittää korotettujen poistojen matalaa käyttöastetta. Kysymystä tarkastellaan arvioimalla poistojen tuoman veroedun arvoa Suomen nykyisessä tuloverotuksessa. Aiemmin ...
  • Monikansallisten yritysten voitonsiirto ja yhteisöveropohjan rapautuminen – kokoluokan arviointia kansainvälisen kirjallisuuden valossa 

   Lumme, Mikko; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 58 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.06.2020)
   Tässä muistiossa kartoitamme yritysten voitonsiirron vuoksi tapahtuvan yhteisöveropohjien rapautumisen suuruusluokkaa kirjallisuuden tarjoamien tulosten avulla. Lisäksi keskustelemme arvioiden taustalla olevista ...
  • Opintotuen tulorajat ja opiskelijoiden työssäkäynti 

   Paasiniemi, Markus
   VATT Muistiot : 49 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.07.2015)
   Tässä muistiossa tarkastellaan opintotuen tulorajojen vaikutusta opiskelijoiden työntarjontaan. Tulorajojen vaikutukset opiskelijoiden työntarjontaan ovat huomattavia. Tuloksia selittää opintotuen takaisinperinnän aiheuttama ...
  • Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen loppuraportti 

   Karhunen, Hannu; Pekkarinen, Tuomas; Suhonen, Tuomo; Virkola, Tuomo
   VATT Muistiot : 67 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.06.2022)
   Vuosina 2018–2020 toteutetun opiskelijavalintauudistuksen seurauksena korkeakoulut ovat siirtyneet valitsemaan enemmistön opiskelijoistaan todistusvalinnan kautta aiempien ala- tai ohjelmakohtaisten valintakokeiden sijaan ...
  • Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen väliraportti 

   Karhunen, Hannu; Pekkarinen, Tuomas; Suhonen, Tuomo; Virkola, Tuomo
   VATT Muistiot : 62 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.02.2021)
   Tässä väliraportissa esitellään kuvailevia tunnuslukuja korkeakouluihin hakevien hakukäyttäytymisen sekä korkeakouluopiskelijoiden valikoitumisen muutoksista vuosina 2015-2020 käyttämällä Opetushallituksen opiskelijavali ...
  • Oppivelvollisuusiän pidentämisen kustannusvaikutukset 

   Kuosmanen, Isa; Moisio, Antti
   VATT Muistiot : 39 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.10.2014)
  • Paikkatietoanalyyseistä kuntatutkimuksessa 

   Jahnsson, Niklas
   VATT Muistiot : 4 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.10.2009)
   Muistio antaa lukijalle tietoa paikkatiedon käyttömahdollisuuksista kuntatutkimuksessa keskittyen erityisesti Suomeen. Muistio sisältää aluksi lyhyen kirjallisuuskatsauksen, jonka jälkeen esitellään esimerkkisovellus ...
  • Perintö- ja lahjavero: kirjallisuuskatsaus 

   Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 45 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.02.2015)
   Muistiossa käsitellään keskeisimpiä perintö- ja lahjaverolle tarjottuja rooleja verojärjestelmässä sekä tarkastellaan perintöverotusta sukupolvenvaihdoksen yhteydessä ja kansainvälisessä ympäristössä. Kirjallisuuden mukaan ...
  • Perustulokokeilun arvioinnin loppuraportti: Rekisterianalyysi työmarkkinavaikutuksista 

   Hämäläinen, Kari; Kanninen, Ohto; Simanainen, Miska; Verho, Jouko
   VATT Muistiot : 59 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.06.2020)
   Suomen perustulokokeilussa tutkittiin Kelan työttömyysetuuksien korvaamista 560 euron kuukausittaisella perustulolla. Kokeilu toteutettiin satunnaistamalla 2 000 työtöntä perustulolle vuosien 2017–18 ajaksi. Perustulo oli ...
  • Perustulokokeilun ensimmäinen vuosi 

   Hämäläinen, Kari; Kanninen, Ohto; Simanainen, Miska; Verho, Jouko
   VATT Muistiot : 56 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 02.04.2019)
   Suomen perustulokokeilu on Kelan vuosina 2017–18 toteuttama laaja satunnaistettu kenttäkoe. Kokeilussa maksettiin vastikkeetonta ja verovapaata 560 euron kuukausittaista perustuloa 2000 Kelan työttömyysetuutta saaneelle ...
  • Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa 

   Louhivuori, Valtter
   VATT Muistiot : 37 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.09.2014)
   Suomalaisen yritystukijärjestelmän on julkisuudessa arvosteltu suosivan erityisesti suuria yrityksiä. Muistion mukaan pienet ja keskisuuret yritykset saavat kuitenkin valtaosan Suomessa myönnetyistä yritystuista. Myös ...
  • Polttoaineveron ja muiden ympäristöverojen tulonjakovaikutukset 

   Tuuli, Jukka
   VATT Muistiot : 6 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.12.2009)
  • Public services at the local level - The Finnish way 

   Moisio, Antti; Loikkanen, Heikki A.; Oulasvirta, Lasse
   VATT Valmisteluraportit : 2 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2010)
   This paper describes the organisation, tasks and financing of the Finnish local government. The description concentrates on social service, health and education tasks and their financing. The other municipal tasks are ...
  • Puolustusvoimauudistuksen aluetaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Tamminen, Saara
   VATT Valmisteluraportit : 15 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.03.2013)
   Vuosina 2012–2015 toteutettavassa puolustusvoimauudistuksessa (PVU) lakkautetaan ja yhdistetään useita joukko-osastoja eri puolilla Suomea sekä organisoidaan uudelleen puolustusvoimien tukitoimintoja ja logistiikkaa. Tässä ...
  • Puolustusvoimien kansantaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha
   VATT Muistiot : 11 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.11.2010)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan puolustusvoimien ja asevelvollisuusjärjestelmän ja niiden kehittämisvaihtoehtojen kustannuksia kansantaloudellisesta näkökulmasta dynaamisen, yleisen tasapainon mallin avulla. Tutkimuksessa ...
  • Puurakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Simola, Antti
   VATT Muistiot : 29 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.02.2013)
   Muistiossa esitellään Työ- ja elinkeinoministeriön Valtion taloudellisella tutkimuskeskuksella (VATT) teettämän puurakentamisen yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioineen selvityksen keskeisimmät tulokset. Tarkastelimme ...