Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT Muistiot

  • Laaja pohja ja yksi verokanta – visio tehokkaasta arvonlisäverosta 

   Rauhanen, Timo
   VATT Muistiot : 51 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.10.2015)
   Nykyinen EU:n arvonlisäverojärjestelmä ei täytä tehokkaan kulutusveron vaatimuksia eli yhtä verokantaa ja laajaa veropohjaa. Alennetut alv-kannat lisäävät yrityksen ja verohallinnon kustannuksia, aiheuttavat rajanveto-ongelmia ...
  • Listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjako ja taserakenteet 

   Karikallio, Hanna; Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas
   VATT Muistiot : 8 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.06.2010)
  • Literature review of the dynamic effects of corporate income taxation 

   Kari, Seppo; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 40 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.11.2014)
   This mimeo provides a literature review of corporate income taxation. The results in the literature are then used to try to understand the most likely implications of a Finnish corporate income tax rate cut in 2014. The ...
  • Luovutusvoittoverotus – taloudellisia näkökohtia ja maiden välistä vertailua 

   Eerola, Essi
   VATT Muistiot : 44 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.02.2015)
   Muistiossa tarkastellaan luovutusvoittoverotukseen liittyviä taloudellisia näkökohtia ja arvioidaan tutkimuskirjallisuuden avulla veron vaikutuksia. Tarkastelussa keskitytään erityisesti oman asunnon luovutusvoittoverotukseen ...
  • Makeisvero – tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? 

   Kosonen, Tuomas; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 21 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.08.2012)
   Vuoden 2011 alusta Suomessa otettiin käyttöön makeisvero, jonka mielekkyydestä on käyty paljon keskustelua. Empiirisen aineiston perusteella makeisten ja jäätelöiden kuluttajahinnat ovat nousseet makeisveron seurauksena ...
  • Makroekonomisk politik inom och utanför EMU – en kort tankeram 

   Vartiainen, Juhana
   VATT Muistiot : 25 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.02.2013)
  • Metropolialueen hallintomallit taloustutkimuksen näkökulmasta 

   Moisio, Antti
   VATT Valmisteluraportit : 7 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.03.2011)
   Tässä raportissa vertaillaan Helsingin metropolialueelle esitettyjä hallintomalleja taloustutkimuksen näkökulmasta. Yleinen päätelmä on, että kaikki julkisuudessa käsitellyt vaihtoehdot voisivat ratkaista metropolialueen ...
  • Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Hoito- ja hoivamenoista tehtyjen oletusten vaikutus tuloksiin 

   Klavus, Jan; Pääkkönen, Jenni
   VATT Valmisteluraportit : 20 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.03.2014)
   Raportissa arvioidaan maassamme viime aikoina tehtyjen julkisen talouden kestävyysvajelaskelmien analyysimalleja, taustaoletuksia ja tuloksia. Laskelmien vertailu osoittaa kestävyysindikaattorin olevan erityisen herkkä ...
  • Miksi yritykset eivät reagoi korotettuihin poistoihin? 

   Kari, Seppo
   VATT Muistiot : 22 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.10.2012)
   Muistiossa kartoitetaan tekijöitä, jotka voisivat selittää korotettujen poistojen matalaa käyttöastetta. Kysymystä tarkastellaan arvioimalla poistojen tuoman veroedun arvoa Suomen nykyisessä tuloverotuksessa. Aiemmin ...
  • Monikansallisten yritysten voitonsiirto ja yhteisöveropohjan rapautuminen – kokoluokan arviointia kansainvälisen kirjallisuuden valossa 

   Lumme, Mikko; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 58 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.06.2020)
   Tässä muistiossa kartoitamme yritysten voitonsiirron vuoksi tapahtuvan yhteisöveropohjien rapautumisen suuruusluokkaa kirjallisuuden tarjoamien tulosten avulla. Lisäksi keskustelemme arvioiden taustalla olevista ...
  • Opintotuen tulorajat ja opiskelijoiden työssäkäynti 

   Paasiniemi, Markus
   VATT Muistiot : 49 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.07.2015)
   Tässä muistiossa tarkastellaan opintotuen tulorajojen vaikutusta opiskelijoiden työntarjontaan. Tulorajojen vaikutukset opiskelijoiden työntarjontaan ovat huomattavia. Tuloksia selittää opintotuen takaisinperinnän aiheuttama ...
  • Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen loppuraportti 

   Karhunen, Hannu; Pekkarinen, Tuomas; Suhonen, Tuomo; Virkola, Tuomo
   VATT Muistiot : 67 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.06.2022)
   Vuosina 2018–2020 toteutetun opiskelijavalintauudistuksen seurauksena korkeakoulut ovat siirtyneet valitsemaan enemmistön opiskelijoistaan todistusvalinnan kautta aiempien ala- tai ohjelmakohtaisten valintakokeiden sijaan ...
  • Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen väliraportti 

   Karhunen, Hannu; Pekkarinen, Tuomas; Suhonen, Tuomo; Virkola, Tuomo
   VATT Muistiot : 62 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.02.2021)
   Tässä väliraportissa esitellään kuvailevia tunnuslukuja korkeakouluihin hakevien hakukäyttäytymisen sekä korkeakouluopiskelijoiden valikoitumisen muutoksista vuosina 2015-2020 käyttämällä Opetushallituksen opiskelijavali ...
  • Oppivelvollisuusiän pidentämisen kustannusvaikutukset 

   Kuosmanen, Isa; Moisio, Antti
   VATT Muistiot : 39 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.10.2014)
  • Paikkatietoanalyyseistä kuntatutkimuksessa 

   Jahnsson, Niklas
   VATT Muistiot : 4 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.10.2009)
   Muistio antaa lukijalle tietoa paikkatiedon käyttömahdollisuuksista kuntatutkimuksessa keskittyen erityisesti Suomeen. Muistio sisältää aluksi lyhyen kirjallisuuskatsauksen, jonka jälkeen esitellään esimerkkisovellus ...
  • Perintö- ja lahjavero: kirjallisuuskatsaus 

   Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 45 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.02.2015)
   Muistiossa käsitellään keskeisimpiä perintö- ja lahjaverolle tarjottuja rooleja verojärjestelmässä sekä tarkastellaan perintöverotusta sukupolvenvaihdoksen yhteydessä ja kansainvälisessä ympäristössä. Kirjallisuuden mukaan ...
  • Perustulokokeilun arvioinnin loppuraportti: Rekisterianalyysi työmarkkinavaikutuksista 

   Hämäläinen, Kari; Kanninen, Ohto; Simanainen, Miska; Verho, Jouko
   VATT Muistiot : 59 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.06.2020)
   Suomen perustulokokeilussa tutkittiin Kelan työttömyysetuuksien korvaamista 560 euron kuukausittaisella perustulolla. Kokeilu toteutettiin satunnaistamalla 2 000 työtöntä perustulolle vuosien 2017–18 ajaksi. Perustulo oli ...
  • Perustulokokeilun ensimmäinen vuosi 

   Hämäläinen, Kari; Kanninen, Ohto; Simanainen, Miska; Verho, Jouko
   VATT Muistiot : 56 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 02.04.2019)
   Suomen perustulokokeilu on Kelan vuosina 2017–18 toteuttama laaja satunnaistettu kenttäkoe. Kokeilussa maksettiin vastikkeetonta ja verovapaata 560 euron kuukausittaista perustuloa 2000 Kelan työttömyysetuutta saaneelle ...
  • Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa 

   Louhivuori, Valtter
   VATT Muistiot : 37 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.09.2014)
   Suomalaisen yritystukijärjestelmän on julkisuudessa arvosteltu suosivan erityisesti suuria yrityksiä. Muistion mukaan pienet ja keskisuuret yritykset saavat kuitenkin valtaosan Suomessa myönnetyistä yritystuista. Myös ...
  • Polttoaineveron ja muiden ympäristöverojen tulonjakovaikutukset 

   Tuuli, Jukka
   VATT Muistiot : 6 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.12.2009)