Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT Muistiot

  • Aktiivimalli ja ansiosidonnainen työttömyysturva 

   Kyyrä, Tomi; Pesola, Hanna; Uusitalo, Roope
   VATT Muistiot : 57 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 16.05.2019)
   Vuoden 2018 alusta voimassa olleen aktiivimallin tavoitteena on lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyys-jakson ajan. Tässä raportissa arvioidaan, missä ...
  • Alueellistamisen taloudelliset vaikutukset 

   Pursiainen, Heikki
   VATT Valmisteluraportit : 14 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.03.2013)
   Valtiovarainministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä tarkastellaan valtion työpaikkojen sijoittamisen alueellistamisen, erityisesti alueellistamisen taloudellisia vaikutuksia kohdealueella. Tarkastelun kohteena ...
  • Asfalttikartellin kunnille aiheuttamien vahinkojen arviointi - Loppuraportti 

   Pursiainen, Heikki; Siikanen, Markku; Tukiainen, Janne; Mälkönen, Ville
   VATT Valmisteluraportit : 8 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.06.2011)
   Suomessa toimi vuosina 1994-2002 kartelli päällystystoimialalla. Tässä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja kuntien yhdessä rahoittamassa selvityksessä on arvioitu kartellin kuntasektorille aiheuttamia vahinkoja ...
  • Asfalttikartellin vahinkojen arviointi - vastauksia kritiikkiin 

   Pursiainen, Heikki; Saxell, Tanja; Tukiainen, Janne
   VATT Muistiot : 19 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.03.2012)
  • Asfalttikartellin valtiolle aiheuttamien vahinkojen arviointi - Loppuraportti 

   Saxell, Tanja; Tukiainen, Janne; Siikanen, Markku
   VATT Valmisteluraportit : 9 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.06.2011)
   Suomessa toimi vuosia valtakunnallinen asfalttikartelli, jonka toimintaan osallistuivat kaikki alan merkittävimmät yritykset. Tässä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tekemässä ja VATTin ja Liikenneviraston ...
  • Asumisen verotus - katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen 

   Eerola, Essi; Lyytikäinen, Teemu; Saarimaa, Tuukka
   VATT Muistiot : 38 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.09.2014)
   Tarkastelemme tässä muistiossa asumisen verotusta ja siihen liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Esittelemme, millä tavalla asumisen verotus ohjaa kotitalouksien käyttäytymistä ja arvioimme, kuinka suuria käyttäytymisvaikutukset ...
  • Asumistuen tulorajojen vaikutus yksinasuvien verotettaviin tuloihin 

   Ahti, Miro
   VATT Muistiot : 43 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.02.2015)
   Julkisuudessa nostetaan usein esille kannustinloukut, joilla viitataan sosiaaliturvan aiheuttamiin korkeisiin rajaveroasteisiin. Kun pienituloisen henkilön tulot kasvavat, hänen sosiaalitukensa yleensä laskevat. Sosiaalitukien ...
  • ATVA-työryhmän kustannus-hyötykehikon arvio 

   Pursiainen, Heikki
   VATT Muistiot : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.03.2013)
  • Eläkeläisten työnteon taloudelliset kannustimet 

   Matikka, Tuomas
   VATT Muistiot : 41 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 12.12.2014)
  • Esiselvitys ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista 

   Garam, Irma; Jaalivaara, Janne; Kuosmanen, Isa; Suhonen, Tuomo
   VATT Valmisteluraportit : 21 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.10.2014)
   Tämän esiselvityksen tarkoituksena on tilastoja ja tutkimuskirjallisuutta tarkastelemalla viitoittaa tietä tulevalle tutkimukselle ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista Suomessa. Raportissa ...
  • Expanding access to administrative data: The case of tax authorities in Finland and the UK 

   Almunia, Miguel; Harju, Jarkko; Kotakorpi, Kaisa; Tukiainen, Janne; Verho, Jouko
   VATT Muistiot : 54 (VATT Institute for Economic Research, 20.03.2018)
   We discuss typical issues in getting access to and using high-quality administrative tax data and in cooperating with the tax authority, including running field experiments. We reflect on practical solutions to these issues, ...
  • Finanssipolitiikan säännöt ja kuntatalous 

   Moisio, Antti
   VATT Valmisteluraportit : 10 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.06.2011)
   Selvityksessä käydään läpi paikallista julkistaloutta koskevien finanssipolitiikan sääntöjen taloustieteellisiä perusteluja ja kuvataan yleisimpiä käytäntöjä OECD-maissa ja Pohjoismaissa. Keskeinen havainto Suomen osalta ...
  • Globalisaatio, digitalisaatio ja kansainvälinen yritysverotus 

   Kari, Seppo; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 55 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 20.12.2018)
   Kansainvälisen yritysverotuksen voimassa olevat periaatteet luotiin 1920-luvulla. Niiden keskeinen piirre on voittojen verottaminen siellä missä yrityksellä on arvoa luovaa toimintaa (lähdevaltioperiaate). Globalisaatio ...
  • GloBE minimum tax: effects on investment and tax competition in low-tax countries 

   Kari, Seppo; Viertola, Marika
   VATT Mimeo : 71 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 19.12.2023)
   This paper builds a model to show that the substance-based income exclusion (SBIE) rule in the OECD's Pillar 2 provides multinational firms with an incentive to locate investment in low-tax countries. SBIE allows the ...
  • Henkilöautoliikenteen CO2-päästöt ja päästöjen vero-ohjaus 

   Palanne, Kimmo; Sahari, Anna
   VATT Muistiot : 63 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 27.04.2021)
   Tähän muistioon on koottu henkilöautojen CO2-päästöihin ja autojen verotukseen liittyvät selvitykset, jotka on tehty liikenteen verotusta selvittävän työryhmän toimeksiannosta. Selvitykset sisältävät vuosien 2013–2020 ...
  • Hyvinvointialueiden digitalisaation kypsyysaste – Digitaalisten palveluiden tilanne ja kustannusvaikuttavimmat käytännöt 

   Heikkilä, Mikko; Kianto, Aino
   VATT Muistiot : 69 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 24.02.2023)
  • Hyvinvointipalvelut osana kotitalouksien hyvinvointia 

   Jokimäki, Hanna
   VATT Muistiot : 15 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.08.2011)
  • Ikärakenne kuntien valtionosuusjärjestelmässä: laskennalliset kustannukset sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä esi- ja perusopetuksessa 

   Harjunen, Oskari; Saarimaa, Tuukka
   VATT Muistiot : 23 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.12.2012)
  • Implications of EU emission trading in the Nordic countries 

   Niemi, Janne; Honkatukia, Juha
   VATT Valmisteluraportit : 12 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.08.2011)
   This research report analyses the effects of EU emissions trading schemes on the Nordic energy intensive industries. We employ simulations with a modified version of the dynamic GTAP-model and a long-run baseline, constructed ...
  • Inflaation vaikutus investointi- ja säästämiskannustimiin 

   Grönberg, Sami
   VATT Muistiot : 31 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.03.2013)
   Tässä muistiossa arvioidaan, kuinka inflaation sekä yhteisö- ja pääomaverokantojen vaikutukset välittyvät investointi- ja säästämiskannustimiin. Investointikannustimia kuvataan King-Fullerton -menetelmän avulla, joka ...