Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa VATT-tutkimuksia (1990-2008)

  • Asuntojen hinta-laatusuhde Joensuussa, semiparametrinen estimointi 

   Räty, Tarmo; Kyllönen, Lauri
   VATT-tutkimuksia : 67 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.10.2000)
   Asuntomarkkinat käsitetään usein alueen tai asuntotyyppien mukaan luokiteltuna kokonaisuutena, jonka päällimmäisenä kysymyksenä on hintakehitys. Kuitenkin asunnon myynti tai hankintapäätökseen liittyy muitakin määritteitä, ...
  • Finanssikriisit, yritysten nettovarallisuus ja makrotaloudellinen vakaus 

   Rantala, Anssi
   VATT-tutkimuksia : 55 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa tarkastellaan modernia teoreettista kirjallisuutta hyödyntäen, miten finanssikriisin vaikutukset leviävät reaalitalouteen yritysten investointien kautta. Finanssikriisiin liittyy usein varallisuushintojen ...
  • Kotitalouksien sijoittuminen, asuinkiinteistöjen hinnat ja alueelliset julkiset investoinnit kaupunkialueella 

   Laakso, Seppo
   VATT-tutkimuksia : 10 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Polkumyynti Euroopan unionin kauppapolitiikassa 

   Mäkelä, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 41 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   EU:ssa polkumyynnillä tarkoitetaan tuotteen myymistä yhteisöön hintaan, joka on alhaisempi kuin Euroopan unioniin vievässä tuottajamaassa. Ensimmäinen yhteisön polkumyyntiä koskeva asetus tuli voimaan vuonna 1968. Vuoden ...
  • Sosiaalinen pääoma - käsitteet, suuntaukset ja mekanismit 

   Ruuskanen, Petri
   VATT-tutkimuksia : 81 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.10.2001)
   Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalisen pääoman käsitteen teoreettista taustaa ja eri suuntauksia. Samalla pyritään selkeyttämään sosiaalisen pääoman lähteiden ja tuotosten välisiä kytkentöjä. Työssä esitetään, että on ...
  • Suurten teollisuusyritysten toimintasopeutus 1980-luvulla 

   Junka, Teuvo
   VATT-tutkimuksia : 12 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Uusi biotekniikka - Mahdollisuuksien ja uhkien teknologia 

   Kuusi, Osmo
   VATT-tutkimuksia : 1 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Yrittäjyyden tila 2002-2004 

   Kiander, Jaakko; Voipio, Iikko; Martikainen, Minna
   VATT-tutkimuksia : 112 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.09.2004)
   Tässä tutkimuksessa on raportoitu tuloksia, joita on saatu kolmesta peräkkäisinä vuosina yrittäjille suunnatusta kyselystä. Kyselyjen tarkoituksena on ollut selvittää yrittäjyyden tilan, näkemysten ja kokemusten muutoksia ...
  • Yritysten toimintaympäristö: Kyselytutkimuksen tuloksia vuosilta 2002-2005 

   Kiander, Jaakko; Martikainen, Minna; Pihkala, Timo; Voipio, Iikko
   VATT-tutkimuksia : 123 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.06.2006)
   Julkaisussa raportoidaan neljästä peräkkäisinä vuosina yrityksille suunnatusta kyselytutkimuksesta saatuja tuloksia. Kyselyjen tarkoituksena on ollut selvittää yritysten odotuksia ja niiden mielipiteitä niiden toimintaympäristön ...