Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT-tutkimuksia (1990-2008)

  • Yksityisen ja julkisen sektorin palkkoihin vaikuttavat tekijät 

   Korkeamäki, Ossi
   VATT-tutkimuksia : 57 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa selvitetään vuodet 1987-1994 kattavan suomalaisen yksilötason paneeliaineiston avulla yksityisen ja julkisen sektorin palkanmuodostuksen eroja. Tärkeimpinä selittäjinä mallissa ovat inhimillisen pääoman teorian ...
  • Yrittäjyyden tila 2002-2004 

   Kiander, Jaakko; Voipio, Iikko; Martikainen, Minna
   VATT-tutkimuksia : 112 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.09.2004)
   Tässä tutkimuksessa on raportoitu tuloksia, joita on saatu kolmesta peräkkäisinä vuosina yrittäjille suunnatusta kyselystä. Kyselyjen tarkoituksena on ollut selvittää yrittäjyyden tilan, näkemysten ja kokemusten muutoksia ...
  • Yritysten toimintaympäristö: Kyselytutkimuksen tuloksia vuosilta 2002-2005 

   Kiander, Jaakko; Martikainen, Minna; Pihkala, Timo; Voipio, Iikko
   VATT-tutkimuksia : 123 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.06.2006)
   Julkaisussa raportoidaan neljästä peräkkäisinä vuosina yrityksille suunnatusta kyselytutkimuksesta saatuja tuloksia. Kyselyjen tarkoituksena on ollut selvittää yritysten odotuksia ja niiden mielipiteitä niiden toimintaympäristön ...