Viimeksi syötetyt VATT-julkaisuja (1990-2008)

Viitteet 1-20 / 58

  • Hyvinvointipalveluja entistä tehokkaammin Uudistusten mahdollisuuksia ja keinoja 

   Ilmakunnas, Seija
   VATT-julkaisuja : 48 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2008)
   Julkisia hoito- ja hoivapalveluja koskevia uudistuksia tarvitaan, mutta niitä koskeva laajamittainen uudistuspolitiikka on käynnistynyt vasta viime vuosina. Tietoa tämän politiikan mahdollisuuksista ja vaikutuksista on ...
  • Vaikuttavaa tutkimusta - miten arviointitutkimus palvelee päätöksenteon tarpeita? 

   Junka, Teuvo; Ilmakunnas, Seija; Uusitalo, Roope
   VATT-julkaisuja : 47 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.10.2008)
   Mitä vaikutuksia on työttömien aktivoinnilla? Miten maahanmuuttajien kotouttaminen on onnistunut? Pitääkö eläkeuudistus ihmiset pitempään kiinni työelämässä? Entä miten yritykset reagoivat yritysverotuksen ja arvolisäverotuksen ...
  • Hyvinvointipalvelujen tuottavuus: Tuloksia opintien varrelta 

   Kangasharju, Aki
   VATT-julkaisuja : 46 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.10.2007)
   Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ydin koostuu julkisista palveluista ja sosiaalisista tulonsiirroista. Hyvinvointimenot ovat suuret, vuosittain noin 50 miljardia euroa. Melkein puolet menoista syntyy koulutus-, sosiaali- ...
  • Finance and Incentives of the Health Care System - Proceedings of the 50th Anniversary Symposium of the Yrjö Jahnsson Foundation 

   Suvanto, Antti; Vartiainen, Hannu
   VATT-julkaisuja : 45 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.02.2007)
   The purpose of health economics is to help to protect citizens by reducing death and health care costs. The former can be achieved if scarce health resources are targeted efficiently to produce health i.e. increases in the ...
  • Kasvumallin muutos ja veropolitiikan haasteet 

   Kiander, Jaakko; Hjerppe, Reino; Kari, Seppo
   VATT-julkaisuja : 44 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.10.2006)
   Markkinoiden vapauttaminen ja globalisaatio ovat merkinneet suurta muutosta Suomen talouden toimintatapoihin ja kehityksen reunaehtoihin. Pääoma, yritykset ja työvoima liikkuvat entistä herkemmin ja kilpailu on kiristynyt. ...
  • Suomi 2025 - Kestävän kasvun haasteet 

   Hjerppe, Reino; Honkatukia, Juha
   VATT-julkaisuja : 43 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.11.2005)
   Maailmantalous on suuressa muutostilassa. Keskeisiä muutosvoimia ovat maailmantalouden globalisaatiokehityksen suunta, väestönkasvun tuomat ongelmat ja pahenevat ympäristöongelmat. Nämä haasteet koskevat koko kestävän ...
  • Suomi 10 vuotta Euroopan unionissa - Taloudelliset vaikutukset 

   Kiander, Jaakko; Romppanen, Antti
   VATT-julkaisuja : 42 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.04.2005)
   Euroopan yhdentymiskehitys on ollut nopeaa. Vuonna 1990 aloitettiin Efta- ja EY-maiden välillä neuvottelut Euroopan talousaluesopimuksesta. Ennen kuin sopimus ehti tulla voimaan, Suomi haki muiden Efta-maiden tavoin ...
  • Verotus, talouspolitiikka ja kansantalous 

   Kari, Seppo; Kanniainen, Vesa
   VATT-julkaisuja : 41 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.02.2005)
   Käsillä oleva teos kokoaa 13 esseetä ajankohtaisista julkisen talouden ja talouspolitiikan aiheista. Kirjassa esitellään lukijalle keskustelua ja analyysiä Suomen vasta voimaan tulleesta yritys- ja pääomatuloverouudistuksesta, ...
  • Hyvinvointi ja työmarkkinoiden eriytyminen 

   Hjerppe, Reino; Räisänen, Heikki
   VATT-julkaisuja : 40 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.10.2004)
   Käsillä oleva teos on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen vuosikirja 2004. Neljäntoista kirjoittajan artikkeleissa lähestytään työmarkkinoiden ilmiöitä uusista näkökulmista ja uudelleenarviointeja tehden. Lukijalle ...
  • Kohti globaalivastuuta, Maailmanhallinta - politiikkaa, taloutta ja demokratiaa 

   Tiihonen, Seppo; Tiihonen, Paula
   VATT-julkaisuja : 39 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.09.2004)
   Suomen historian suuret käänteet ovat aina kytkeytyneet suurten valtojen politiikkaan. Suomen EU-jäsenyys on sen tuore ilmaus. Nyt keskustellaan Aasian merkityksestä maailmantaloudelle, terrorismista ja Irakin sodan ...
  • Mitä on työvoimapolitiikka? 

   Heinonen, Elisabet; Hämäläinen, Kari; Räisänen, Heikki; Sihto, Matti; Tuomala, Juha
   VATT-julkaisuja : 38 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.06.2004)
   Mitä on työvoimapolitiikka? –kirja (183 s.) on alan suomenkielinen perusteos (VATT-julkaisuja 38), joka on laadittu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja työministeriön yhteistyönä. Kirjassa esitellään työmarkkinoiden ...
  • Kunnalliset palvelut - Terveyden- ja vanhustenhuollon tuottavuus 

   Hjerppe, Reino; Kangasharju, Aki; Vuorento, Reijo
   VATT-julkaisuja : 37 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.10.2003)
   Suomen väestön ikääntyminen lisää terveyden- ja vanhustenhuollon palvelujen kysyntää. Koska pääosa näistä palveluista tuotetaan julkisesti, ikääntymisen seurauksena on odotettavissa myös lisäpaineita julkisten palvelumenojen ...
  • Julkinen talous globalisoituvassa maailmantaloudessa 

   Hjerppe, Reino
   VATT-julkaisuja : 36 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.07.2003)
   Globalisaatio muuttaa nopeasti Suomen kansantalouden kansainvälistä toimintaympäristöä ja talouden reunaehtoja. Pääoma ja yritykset liikkuvat entistä herkemmin maasta toiseen ja maat käyvät keskenään verokilpailua. Kioton ...
  • Parempi työllisyys, pienempi työttömyys - Kuinka se tehdään? 

   Räisänen, Heikki
   VATT-julkaisuja : 35 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.04.2003)
   Keskustelu työllisyydestä, työttömyydestä ja keinoista niihin vaikuttamiseksi osuu hyvinvointiyhteiskunnan perusteisiin. Sitkeä rakenteellinen työttömyys on jäänyt jäljelle useiden talouskasvun vuosien jälkeen, vaikka uusia ...
  • Kansankodin tuolla puolen - Hyvinvointivaltion tilivelvollisuuden tarkastelua 

   Lindblom, Seppo
   VATT-julkaisuja : 34 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.11.2002)
   Tutkimus on viritykseltään aikalaisdiagnostinen. Sen suomalaisena ajan henkenä on 1900-luvun taitekohdan, suuren laman, aikaansaama levottomuus ja epätietoisuus hyvinvointivaltion suunnasta. Tutkimuksen tavoitteena on etsiä ...
  • 1990s Economic Crisis. The Research Programme on the Economic Crisis of the 1990s in Finland. Final Report 

   Kiander, Jaakko; Virtanen, Sari
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.09.2002)
   This final report contains the abstracts of the findings of the research projects which participated in the Academy of Finland's research programme in 1998-2001. The programme analysed the causes and consequences of the ...
  • Tutkimus ja talouspolitiikka - Kirjoituksia taloudellisesta kasvusta 

   Kiander, Jaakko; Voipio, Iikko; Kajanoja, Jouko
   VATT-julkaisuja : 33 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.08.2002)
   Talouspolitiikan tavoitteena on kestävän taloudellisen kasvun edellytysten turvaaminen. Talouspolitiikan suunnittelu ja talouspoliittinen päätöksenteko edellyttävät kuitenkin tietoa talouden toimintamekanismeista. ...
  • Towards Higher Employment. The Role of Labour Market Institutions 

   Ilmakunnas, Seija; Koskela, Erkki
   VATT-julkaisuja : 32 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.04.2002)
   This book is based on the papers and comments presented at the conference on "Labour Market Institutions and Employment", in Helsinki, November 24-25, 2000. The goal of the conference was to evaluate the potential role of ...
  • Yhteistyöllä ja kilpaillen - Peruspalvelut 2000 -tutkimusraportti 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aronen, Kauko
   VATT-julkaisuja : 31 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.12.2001)
   Raportissa tarkastellaan perustuslaissa määriteltyjen, jokaiselle yhdenvertaisesti saatavilla olevien hyvinvointipalvelujen rahoitusta ja vaihtoehtoisia tuotantotapoja. Kohteena ovat myös nykyisen palvelujärjestelmän ...
  • 1990-luvun talouskriisi. Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset. Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset 

   Kiander, Jaakko
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.11.2001)
   Suomalainen yhteiskunta koki voimakkaita muutoksia 1990-luvulla. 1980-luvulla tapahtunutta rahamarkkinoiden vapauttamista seurasi 1980-luvun alussa vakaan markan politiikan haaksirikko ja modernin historian pahin rauhanaikainen ...