Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT-julkaisuja (1990-2008)

  • 1990-luvun talouskriisi. Suomen Akatemian tutkimusohjelma. Laman pitkä varjo. Seminaari 13.4.2000 

   Kiander, Jaakko
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Suomen 1990-luvun talouskriisiä tutkiva Suomen Akatemian tutkimusohjelma piti avoimen seminaarin Helsingissä Säätytalolla 13.4.2000. Seminaarin aiheena oli Laman pitkä varjo. Seminaarissa tutkimusohjelman tutkijat kertoivat ...
  • 1990-luvun talouskriisi. Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset. Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset 

   Kiander, Jaakko
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.11.2001)
   Suomalainen yhteiskunta koki voimakkaita muutoksia 1990-luvulla. 1980-luvulla tapahtunutta rahamarkkinoiden vapauttamista seurasi 1980-luvun alussa vakaan markan politiikan haaksirikko ja modernin historian pahin rauhanaikainen ...
  • 1990s Economic Crisis. The Research Programme on the Economic Crisis of the 1990s in Finland. Final Report 

   Kiander, Jaakko; Virtanen, Sari
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.09.2002)
   This final report contains the abstracts of the findings of the research projects which participated in the Academy of Finland's research programme in 1998-2001. The programme analysed the causes and consequences of the ...
  • 1990s the economic crisis in Finland. The Research Programme of the Academy of Finland: Down from the heavens, up from the ashes. The Finnish economic crisis of the 1990s in the light of economic and social research 

   Kalela, Jorma; Kiander, Jaakko; Kivikuru, Ullamaija; Loikkanen, Heikki A.; Simpura, Jussi
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.11.2001)
   Finland experienced an exceptionally deep and long economic crisis during the first half of the 1990s. Within four years, output was reduced by more than 10 percent and the unemployment rate quadrupled to almost 17 percent. ...
  • Avautuva Suomi - tulevaisuuden haasteet 

   Romppanen, Antti; Leppänen, Seppo
   VATT-julkaisuja : 11 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
   Onko vuosituhannen vaihteen maailma edelleen Länsi-Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Japanin kypsyvien talouksien hallitsema Bermudan kolmio? Vai vetääkö Kiina maailmantalouden uuteen nousuun? Ratkaiseeko tekninen kehitys ...
  • ECU - Euroopan raha ja Suomi 

   Hjerppe, Reino; Korhonen, Matti; Korkman, Sixten; Puntila, Markku
   VATT-julkaisuja : 8 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
   Artikkelikokoelmassa käsitellään Euroopan rahaintegraatiota ja sen vaikutusta Suomeen. Liittyessään EY:n jäseneksi Suomella on mahdollisuus liittyä Euroopan rahaliiton jäseneksi. Tämä edellyttää kuitenkin syvällistä muutosta ...
  • Finance and Incentives of the Health Care System - Proceedings of the 50th Anniversary Symposium of the Yrjö Jahnsson Foundation 

   Suvanto, Antti; Vartiainen, Hannu
   VATT-julkaisuja : 45 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.02.2007)
   The purpose of health economics is to help to protect citizens by reducing death and health care costs. The former can be achieved if scarce health resources are targeted efficiently to produce health i.e. increases in the ...
  • Finland 1990-2005 - A Time of Challenge and Preparation 

   Romppanen, Antti
   VATT-julkaisuja : 1 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
   The title of the publication "Finland 1990-2005 - A Time of Challenge and Preparation" shows the main features of the report. The international economic integration, the growing global and local environmental problems, and ...
  • Finland och medlemskap av Europeiska gemenskapen. Ekonomiska effekter 


   VATT-julkaisuja : 5 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
   När de inre marknaderna föds i Västeuropa kommer den ekonomiska tillväxten att förstärkas och som följd därav befolkningens ekonomiska köpkraft. Efterfrågan av finländska varor ökar också, samtidigt som den del av produktionen ...
  • Finnish Corporate Tax Reforms 

   Myhrman, Rolf; Kröger, Outi; Rauhanen, Timo; Junka, Teuvo; Kari, Seppo; Koskenkylä, Heikki
   VATT-julkaisuja : 20 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   In 1990 Finland shifted from the dividend deduction system to the imputation system and adopted the dual income tax system in 1993. Do these comprehensive tax reforms promote Finland to be an attractive site for investments? ...
  • The Finnish Welfare State at the Turn of the Millennium. VATT Yearbook 1999. 

   Hjerppe, Reino; Voipio, Iikko; Ilmakunnas, Seija
   VATT-julkaisuja : 28 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2000)
   The VATT research programme for 1997-1999 examined the structural factors of the public economy that influence the present state of the Finnish welfare state and its future prospects. The central task was to assess how a ...
  • Globaalitalous ja Suomi 

   Romppanen, Antti; Leppänen, Seppo
   VATT-julkaisuja : 18 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Suomen lähialueiden murrokset ja EU-jäsenyys ovat hallinneet viime vuodet suomalaisten ajatuksia. Samanaikaisesti koko maailmantalous on ollut myllerryksessä. Raha- ja valuuttamarkkinoiden pelisäännöt on kirjoitettu uusiksi, ...
  • The Global Economy and Finland 

   Romppanen, Antti; Leppänen, Seppo
   VATT-julkaisuja : 21 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   The framework for Finland's growth policy has changed. The Economic and Monetary Union, increasing instability of international financial markets and dominant role of multinational companies limit the possibilities for ...
  • Hyvinvointi ja työmarkkinoiden eriytyminen 

   Hjerppe, Reino; Räisänen, Heikki
   VATT-julkaisuja : 40 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.10.2004)
   Käsillä oleva teos on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen vuosikirja 2004. Neljäntoista kirjoittajan artikkeleissa lähestytään työmarkkinoiden ilmiöitä uusista näkökulmista ja uudelleenarviointeja tehden. Lukijalle ...
  • Hyvinvointipalveluja entistä tehokkaammin Uudistusten mahdollisuuksia ja keinoja 

   Ilmakunnas, Seija
   VATT-julkaisuja : 48 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2008)
   Julkisia hoito- ja hoivapalveluja koskevia uudistuksia tarvitaan, mutta niitä koskeva laajamittainen uudistuspolitiikka on käynnistynyt vasta viime vuosina. Tietoa tämän politiikan mahdollisuuksista ja vaikutuksista on ...
  • Hyvinvointipalvelujen tuottavuus: Tuloksia opintien varrelta 

   Kangasharju, Aki
   VATT-julkaisuja : 46 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.10.2007)
   Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ydin koostuu julkisista palveluista ja sosiaalisista tulonsiirroista. Hyvinvointimenot ovat suuret, vuosittain noin 50 miljardia euroa. Melkein puolet menoista syntyy koulutus-, sosiaali- ...
  • Hyvinvointipalvelut - kilpailua ja valinnanvapautta. Vastuullista kilpailua ja valinnanvapautta hyvinvointipalveluihin 

   Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
   VATT-julkaisuja : 19 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Asiakkaiden valinnanvapauteen ja tuottajien väliseen kilpailuun perustuvat hyvinvointipalvelujen tuotantotavat lisääntyvät meillä ja muualla. Julkisen talouden rakenteellinen alijäämä pakottaa arvioimaan ja järjestämään ...
  • Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä, VATT-vuosikirjan 1999 artikkelit 

   Hjerppe, Reino; Voipio, Iikko; Ilmakunnas, Seija; Valppu, Pirkko
   VATT-julkaisuja : 28 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.12.1999)
   VATT-vuosikirja 1999 "Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä" (VATT-julkaisuja 28:1) julkistettiin 30.9.1999. Teos oli pitkälle tiivistetty VATT:n kolmivuotisen tutkimusohjelman tuloksista. Nyt julkistettava artikkelikokoelma ...
  • Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä. VATT-vuosikirja 1999 

   Hjerppe, Reino; Voipio, Iikko; Ilmakunnas, Seija
   VATT-julkaisuja : 28 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.09.1999)
   VATT:n tutkimusohjelmassa vuosille 1997-1999 on kartoitettu niitä julkisen talouden rakenteellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat suomalaisen hyvinvointivaltion nykytilaan ja tulevaisuudennäkymiin. Keskeistä on ollut arvioida, ...
  • Innovation Systems and Competitiveness 

   Kuusi, Osmo
   VATT-julkaisuja : 22 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Since the mid-197Os, the Finnish industrial structure has been rapidly moving from factor-driven towards technology-driven industries. Finland has become an internationalized, innovation based economy. Innovations and their ...