Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa VATT-julkaisuja (1990-2008)

  • Neuvostoliitto, Itäinen Eurooppa ja Suomi 

   Sinko, Pekka; Sutela, Pekka
   VATT-julkaisuja : 2 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
   Neuvostoliitto ja Itäinen Eurooppa ovat vaikeassa taloudellisessa ja poliittisessa murroksessa. Talouden alamäki, poliittinen epävakaisuus ja suuret ympäristöongelmat varsinkin Neuvostoliitossa vaikuttavat merkittävästi ...
  • Finland 1990-2005 - A Time of Challenge and Preparation 

   Romppanen, Antti
   VATT-julkaisuja : 1 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
   The title of the publication "Finland 1990-2005 - A Time of Challenge and Preparation" shows the main features of the report. The international economic integration, the growing global and local environmental problems, and ...
  • Proceedings of the Workshop on Economic Instruments in Environmental Policy 

   Leppänen, Seppo; Valppu, Pirkko
   VATT-julkaisuja : 3 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
   Different aspects of the use of economic incentives in environmental policy are dealth with in four papers that were presented in the workshop arranged by the Government Institute for Economic Research on the 9th of November ...
  • Vuosikirja 1991 

   Saarinen, Leena; Leppänen, Seppo
   VATT-julkaisuja : 4 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Proceedings of the Workshop on the Evaluation of Public Sector Performance 

   Leppänen, Seppo; Loikkanen, Heikki A.
   VATT-julkaisuja : 7 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
   The expansion of the public sector and evaluation of public sector perfomance are dealt with in this collection of papers which were originally presented in a workshop arranged by the Government Institute for Economic ...
  • Proceedings of the Workshop on Economic Policy in European Integration 

   Alajääskö, Pekka; Leppänen, Seppo
   VATT-julkaisuja : 6 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
   This issue of VATT-publications contains papers and comments presented in the workshop held on the 7th of November 1991 in Helsinki. In the first paper Reino Hjerppe analyzes European integration from the perspective of a ...
  • ECU - Euroopan raha ja Suomi 

   Hjerppe, Reino; Korhonen, Matti; Korkman, Sixten; Puntila, Markku
   VATT-julkaisuja : 8 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
   Artikkelikokoelmassa käsitellään Euroopan rahaintegraatiota ja sen vaikutusta Suomeen. Liittyessään EY:n jäseneksi Suomella on mahdollisuus liittyä Euroopan rahaliiton jäseneksi. Tämä edellyttää kuitenkin syvällistä muutosta ...
  • Suomi Euroopan yhteisön jäseneksi? Taloudelliset vaikutukset 


   VATT-julkaisuja : 5 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
   Sisämarkkinoiden syntyessä Länsi-Euroopassa taloudellinen kasvu voimistuu ja sen seurauksena väestön taloudellinen ostovoima. Suomalaistenkin tuotteiden kysyntä kasvaa, mutta samalla loppuu kilpailukyvytön tuotanto maassamme. ...
  • Finland och medlemskap av Europeiska gemenskapen. Ekonomiska effekter 


   VATT-julkaisuja : 5 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
   När de inre marknaderna föds i Västeuropa kommer den ekonomiska tillväxten att förstärkas och som följd därav befolkningens ekonomiska köpkraft. Efterfrågan av finländska varor ökar också, samtidigt som den del av produktionen ...
  • Avautuva Suomi - tulevaisuuden haasteet 

   Romppanen, Antti; Leppänen, Seppo
   VATT-julkaisuja : 11 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
   Onko vuosituhannen vaihteen maailma edelleen Länsi-Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Japanin kypsyvien talouksien hallitsema Bermudan kolmio? Vai vetääkö Kiina maailmantalouden uuteen nousuun? Ratkaiseeko tekninen kehitys ...
  • Vuosikirja 1992 

   Hjerppe, Reino; Saarinen, Leena
   VATT-julkaisuja : 9 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Kertomus ensi vuosisadasta - Ranskalaisia muistelmia urbaanivillien, älykkäiden koneiden, merikaupunkien ja naisten aikakaudesta 

   Kuusi, Osmo; Hynynen, Pertti
   VATT-julkaisuja : 10 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
   Suuret muuttoliikkeet pohjoiseen kehitysmaista. Urbaanivillien levottomuus jättikaupunkien ei-kenenkään mailla. Toisaalla terveyden hysteeristä hoitamista yhä hienommalla teknologialla. Toisaalla unohdettujen laumat ja ...
  • Opening Finland - Challenges for the Future 

   Romppanen, Antti; Leppänen, Seppo
   VATT-julkaisuja : 13 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
   At the turn of the millennium will the world continue to be dominated by the mature economies of Western Europe, North America and Japan or will new powers of equal stature arise? What will Europe be like outside of the ...
  • Valtion rahoitustuen suoriteperusteinen budjetointi 

   Jaakonsaari, Tuomas; Myhrman, Rolf
   VATT-julkaisuja : 12 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
   Rahoitustuen kassaperusteisessa budjetoinnissa vanhat ja uudet tukipäätökset sekoittuvat helposti erottamattomaksi vyyhdiksi. Kuinka saattaa ohjausvälineistö hallituksen ja eduskunnan hallintaan? Miten selkeyttää budjetin ...
  • Proceedings of the Symposium on Unemployment 

   Eriksson, Tor; Leppänen, Seppo; Tossavainen, Pekka
   VATT-julkaisuja : 14 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
   In Finland, it is forecasted that mass unemployment will persist for the whole of the 1990s. How can unemployment be brought down and the trend towards long-term unemployment be broken? Are flexibility and structural reforms ...
  • Materiaalit murroksessa 

   Kuusi, Osmo
   VATT-julkaisuja : 16 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
   Mitä mahdollisuuksia avaavat pieniin yksityiskohtiin saakka räätälöidyt materiaalit? Miten ihminen voi hyödyntää taitoaan vaikuttaa ja jäljitellä elävän luonnon räätälöintitekniikoita? Riittävätkö materiaali- ja energiavarat ...
  • Rahaunioni ja Suomi 

   Rauhanen, Timo; Hjerppe, Reino; Korhonen, Matti; Korkman, Sixten; Puntila, Markku
   VATT-julkaisuja : 15 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
   Suunnitelma Euroopan talous- ja rahaliitosta, EMU:sta, on eräs Euroopan integraation suurista tavoitteista tällä vuosikymmenellä. Tässä julkaisussa tutkaillaan suunnitelman taustoja, tavoitteita, hyötyjä ja haittoja sekä ...
  • Globaalitalous ja Suomi 

   Romppanen, Antti; Leppänen, Seppo
   VATT-julkaisuja : 18 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Suomen lähialueiden murrokset ja EU-jäsenyys ovat hallinneet viime vuodet suomalaisten ajatuksia. Samanaikaisesti koko maailmantalous on ollut myllerryksessä. Raha- ja valuuttamarkkinoiden pelisäännöt on kirjoitettu uusiksi, ...
  • Finnish Corporate Tax Reforms 

   Myhrman, Rolf; Kröger, Outi; Rauhanen, Timo; Junka, Teuvo; Kari, Seppo; Koskenkylä, Heikki
   VATT-julkaisuja : 20 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   In 1990 Finland shifted from the dividend deduction system to the imputation system and adopted the dual income tax system in 1993. Do these comprehensive tax reforms promote Finland to be an attractive site for investments? ...
  • Yritysverouudistus - kilpailuetuko 

   Myhrman, Rolf; Kröger, Outi; Rauhanen, Timo; Junka, Teuvo; Kari, Seppo; Koskenkylä, Heikki
   VATT-julkaisuja : 17 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Yritys- ja pääomatulojen verouudistukset ovat sopeuttaneet Suomen vapaasti liikkuvien pääomien aikaan. Onko Suomen verojärjestelmä integroitunut kansainvälisiin verojärjestelmiin? Ohjautuuko kansainvälinen riskiraha Suomeen? ...