Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräysten aluetaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Simola, Antti; Airaksinen, Miimu; Vainio, Terttu
   VATT Tutkimukset : 182 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.09.2015)
   Tutkimme EU:n energiatehokkuusdirektiivin taloudellisia vaikutuksia Suomessa sekä kansallisella että suuraluetasolla. Suomella on ohjeellisena tavoitteena vähentää energian loppukäyttöä 310 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. ...
  • Puhtaan teknologian ratkaisut: talous ja ilmasto 

   Berghäll, Elina; Ollikainen, Markku; Airaksinen, Miimu; Seppälä, Jyri
   Raportti : 4/2016 (Ilmastopaneeli, 29.11.2016)
   Cleantech eli puhtaat teknologiat tarkoittavat kaikkia tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, joiden käytöstä on vähemmän haittaa ympäristölle kuin niiden tyypillisistä vaihtoehdoista. Ilmastopaneelin hanke ...