Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Työllisyyden kuntakokeilujen arviointi 

   Aho, Simo; Arnkill, Robert; Hämäläinen, Kari; Lind, Sami; Spangar, Timo; Tuomala, Juha; Ojala, Satu; Saloniemi, Antti; Stenvall, Jari
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2024:3 (Valtioneuvoston kanslia, 31.01.2024)
   Vuonna 2021 käynnistyneiden työllisyyden kuntakoiluiden tilastollinen vaikuttavuusarviointi toteutettiin yksilötason rekisteriaineistolla kahdella menetelmällä. Tulosten mukaan kokeilun vaikutus kohderyhmän palveluprosesseihin ...
  • Työllisyyden kuntakokeilujen arviointi I väliraportti 

   Aho, Simo; Arnkil, Robert; Hämäläinen, Kari; Lind, Sami; Spangar, Simo; Tuomala, Juha; Ojala, Satu; Saloniemi, Antti; Stenvall, Jari; Melin, Harri; Mäkiaho, Ari
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 3 (Valtioneuvoston kanslia, 14.01.2022)
   Työllisyyden kuntakokeilujen 2021-2023 arviointitutkimuksen ensimmäisessä väliraportissa kuvataan kokeilujen käynnistymistä pääasiassa viiden esimerkkialueen (Pirkanmaa, Oulu, Helsinki, Pori, Etelä-Pohjanmaa) kokemusten ...
  • Työllisyyden kuntakokeilut vedenjakajalla : Arviointitutkimuksen II väliraportti 

   Aho, Simo; Arnkil, Robert; Hämäläinen, Kari; Lind, Sami; Spangar, Timo; Tuomala, Juha; Ojala, Satu; Saloniemi, Antti; Stenvall, Jari; Mäkiaho, Jari
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2023:20 (Valtioneuvoston kanslia, 03.04.2023)
   Työllisyyden kuntakokeilujen arvioinnin toinen väliraportti perustuu kuntatason tilastoaineistoihin ja kokeilujen johdolle osoitettuun kyselyyn (n=164). Tilastollisissa arvioinneissa kokeilulla ei havaittu merkittäviä ...
  • Työvoimapalveluiden kohdentuminen ja osallistujien työllistyminen palvelun jälkeen 

   Tuomala, Juha; Aho, Simo
   Talous & Yhteiskunta : 1/2018 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 09.03.2018)
   Tässä artikkelissa tarkastelemme työttömien osallistumista työvoimapalveluihin ja palvelujen jälkeistä työllisyyskehitystä. Eri työvoimapalveluihin valikoituu työllistyvyydeltään erilaisia työttömiä. Toistuvakaan toimenpiteisiin ...
  • Työvoimapalvelujen kohdistuminen ja niihin osallistuvien työllistyminen 

   Aho, Simo; Tuomala, Juha; Hämäläinen, Kari; Mäkiaho, Ari
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 19/2018 (Valtioneuvoston kanslia, 09.03.2018)
   Tavoitteena on selvittää työvoimapalveluiden kohdistumista erilaisiin kohderyhmiin sekä esittää arvioita niiden työllisyysvaikutuksista. Tutkimus perustuu kattaviin rekisteriaineistoihin. Tarkastelemme niitä palveluja, ...