Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Energian hinnannousun vaikutus suomalaisiin yrityksiin toimialoittain 

   Toikka, Max; Ahlvik, Lassi; Alhola, Sara; Blauberg, Theo; Laasonen, Henna; Liski, Matti; Malinen, Olli; Mattila, Mari; Nokso-Koivisto, Oskari; Valkonen, Antti; Vehviläinen, Iivo
   Datahuone-raportti : 2/2022 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 21.12.2022)
   Energian hinta on noussut merkittävästi viimeisen vuoden aikana, minkä on uskottu vaikuttavan yritysten toimintaan ja kannattavuuteen. Tässä Datahuoneen raportissa tutkitaan energian hinnannousun vaikutusta suomalaisiin ...
  • Hiilivaraston ja hiilinielujen jakautuminen Suomen yksityisomisteisissa metsissä 

   Juvonen, Jaakko; Alhola, Sara; Laasonen, Henna; Lintunen, Jussi; Malinen, Olli; Panelius, Rufus; Pihlainen, Sampo; Seppä, Meeri; Väliviita, Akseli; Ahlvik, Lassi
   Datahuone-raportti : 1/2024 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.04.2024)
   Yksityisomisteiset metsät, metsänomistajien tekemät päätökset ja niille luodut kannustimet ovat keskeisessä roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tämä raportti analysoi metsänomistuksen, hiilivaraston ja hiilinielujen ...
  • Keli – Kestävämmän liikkumisen kehittäminen hiilijalanjälkilaskurin avulla -projektin loppuraportti 

   Vilhula, Anna; Juntunen, Maiju; Sahari, Anna; Ahlvik, Lassi
   Keli-projektin loppuraportti (Tampereen kaupunki, 31.05.2023)
   Tampereen kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Erityisesti liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on suuri haaste. Tähän haasteeseen Tampereen kaupunki lähti etsimään ratkaisua yhdessä ...
  • Luonto – pääomamme 

   Ahlvik, Lassi; Huhtala, Anni
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2/2021 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 07.06.2021)
   Cambridgen yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Partha Dasgupta on ympäristötaloustieteen pioneereja. Hänen elämäntyönsä ja tutkimuksensa tiivistyy Iso-Britannian valtiovarainministeriön tilaamaan Dasguptan raporttiin ...
  • Policy Goals for Improved Water Quality in the Baltic Sea: When do the Benefits Outweigh the Costs? 

   Hyytiäinen, Kari; Ahlvik, Lassi; Ahtiainen, Heini; Artell, Janne; Huhtala, Anni; Dahlbo, Kim
   Environmental and Resource Economics : 2 (Springer Verlag, 2015)
   This paper develops and applies a spatially explicit bioeconomic model to study transboundary nutrient pollution of the Baltic Sea. We combine catchment, marine and economic models covering the entire Baltic Sea region to ...
  • Promoting active transport through health information: evidence from a randomized controlled trial 

   Ahlvik, Lassi; Sahari, Anna
   FIT Working Paper : 16 (Tampereen yliopisto, 18.12.2023)
   The negative health impacts of passive transport can be substantial both from the individual point of view and with respect to public spending on health. We run a field experiment to study the effectiveness of information ...
  • Sähkön hinnannousun ja sähkötukien arvioidut vaikutukset kotitalouksiin 

   Ahlvik, Lassi; Alhola, Sara; Blauberg, Theo; Laasonen, Henna; Liski, Matti; Malinen, Olli; Mattila, Mari; Nokso-Koivisto, Oskari; Sahari, Anna; Seppä, Meeri; Toikka, Max; Valkonen, Antti; Vehviläinen, Iivo
   Datahuone-raportti : 1/2023 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 01.02.2023)
   Sähkön hinnan merkittävä nousu eli niin kutsuttu sähkökriisi vaikuttaa suomalaisiin hyvin eri tavoin. Tässä Datahuoneen raportissa yhdistetään Fingridin Datahubin eli sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtoj ...