Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Kestävän kulutuksen mahdollisuudet ekotehokkaassa elinympäristössä 

   Perrels, Adriaan; Ahlqvist, Kirsti; Heiskanen, Eva; Lahti, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 120 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.04.2006)
   Tässä julkaisussa raportoidaan KulMaKunta hankkeen tuloksista. Tutkimuksessa selvitettiin skenaarioiden avulla mikä olisi kulutuksen ekotehokkuuden toteuttamiskelpoinen parannuspotentiaali. Skenaariot keskitettiin ...
  • Kestävän kulutuksen potentiaalia etsimässä - esitutkimus - 

   Perrels, Adriaan; Ahlqvist, Kirsti; Heiskanen, Eva; Lahti, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 323 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.01.2004)
   Raportti esittelee Ympäristöministeriön Ympäristöklusterin tutkimusohjelman puitteissa tehdyn esitutkimuksen keskeiset päätelmät. Esitutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa perusteellinen suunnitelma kattavalle tutkimukselle, ...