Europarlamenttivaalit

 

Sisältää julkaisuja europarlamenttivaaleista, joista vanhin on Europarlamenttivaalit 1996. Keskeisintä sisältöä ovat ehdokkaiden ja valittujen saamat henkilökohtaiset äänimäärät koko maan tasolla, vaalipiireittäin ja kunnittain, puolueiden saamat äänimäärät ja osuudet vaalipiireittäin ja kunnittain, naisehdokkaiden saamat äänimäärät ja osuudet puolueittain sekä äänioikeutettujen, äänestäneiden ja ennakolta äänestäneiden lukumäärät sukupuolen mukaan.

Osio sisältää myös julkaisun EU-kansanäänestys 1994 neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen liittymisestä Euroopan unioniin.Uusimmat viitteet