Hotelli Kämpin nuottikokoelma: Musiikkikirjaston kortisto

 

Hotelli Kämpin nuottikokoelma sisältää nuotiston, joka on ollut Kämpissä esiintyneiden salonkiorkesterien ohjelmistona 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Nuottikokoelmassa on noin 4000 suomalaista ja ulkomaista nuottia. Aakkosellisessa kortistossa nuotit ovat kappaleenmukaisessa järjestyksessä ja kortisto sisältää nuottien paikanmerkit (signumit) kokoelmassa.

Nuottikokoelman sisällöstä kertoo myös julkaisu Hôtel Kämp : Soitto-ohjelmisto joka sisältää Hotelli Kämpin nuottikokoelman alanmukaisen luettelon.

Aineistoa ei ole luetteloitu Kansalliskirjaston tietokantoihin.

The sheet music collection of Hotel Kämp: Card catalogue in the Music Library

The sheet music collection of Hotel Kämp contains the scores used by the chamber orchestras that performed in Hotel Kämp during the first decades of the 20th century. It contains about 4,000 scores, both domestic and foreign. The digitised card files are arranged alphabetically by the name of the score.

Hôtel Kämp : Soitto-ohjelmisto includes index of the sheet music collection arranged by the genre.

Hotell Kämps notsamling: kartotek i Musikbiblioteket

Hotell Kämps notsamling innehåller noter som hört till repertoaren för salongsorkestrar som uppträdde på Kämp under 1900-talets första årtionden. Notsamlingen innehåller cirka 4 000 finska och utländska noter. Kartotek över notsamlingen är ordnat alfabetiskt enligt noternas namn.

Hôtel Kämp : Soitto-ohjelmisto innehåller systematisk katalog om Hotel Kämps notsamling.

Uusimmat viitteet