Keskiajan ja 1500-luvun käsin kopioidut kirjat

 

Kokonaisuus sisältää useimmat Kansalliskirjaston kokonaiset keskiaikaiset käsikirjoitukset sekä otoksen 1500-luvun vastaavasta aineistosta. Kansalliskirjaston suurin keskiaikainen kokoelma (Fragmenta membranea) koostuu fragmenteista eikä sisälly tähän kokonaisuuteen. Se löytyy digitoituna osoitteesta http://fragmenta.kansalliskirjasto.fi/

Medeltida och 1500-tals handskrivna böcker

Helheten innehåller de flesta av Nationalbibliotekets hela medeltida handskrifter och ett urval av handskrifter i bokformat från 1500-talet. Nationalbibliotekets största medeltida samling (Fragmenta membranea) består av fragment och inte innefattas i den här helheten. Den finns digitaliserad på webbsidan http://fragmenta.kansalliskirjasto.fi/

Medieval and sixteenth-century manuscript books

This digital collection contains most of the medieval codices of the National Library and a substantial sample of the 16th-century manuscripts in book format. The largest medieval collection of the National Library (Fragmenta membranea) consists of fragments and is not included here. It can be found digitized at http://fragmenta.kansalliskirjasto.fi/

Uusimmat viitteet

Näytä lisää