Pergamenttikirjeet

 

Pergamenttikirjekokoelma

Kansalliskirjaston pergamenttikirjekokoelman 115 numeroidusta asiakirjasta on suurin osa eri yksityishenkilöiden lahjoittamia. Kirjeet jakaantuvat eri vuosisadoille seuraavasti:

 • 1328 – 1399: 24 kpl
 • 1400 – 1499: 12 kpl
 • 1500 – 1599: 9 kpl
 • 1600 – 1699: 44 kpl
 • 1700 – 1799: 19 kpl
 • 1800 – 1863: 7 kpl

Suurin osa kirjeistä koskee tilakauppoja. Näistä yli kymmenen on peräisin Smålannin Tiustin kihlakunnasta (Tamelanderin lahjoitus). Osa kirjeistä koskee tonttikauppoja Tukholmassa lähinnä 1600-luvulla. Osa kirjeistä on nimityskirjeitä. Aateliskirjeitä on kolme (Jobst ja Georg Weickmannille (39), Mikael Jordanille (63) ja Elias Bothvidsson Blyloodhille (73). Vuodelta 1407 (25) on Erik XIII Pommerilaisen rälssikirje Sune Sunessonille (Footangel). Myös muutamia paavillisia kirjeitä sisältyy kokoelmaan, mm. anekirje vuodelta 1463 (33), paavin bulla vuodelta 1658 (79), paavin kirje vuodelta 1863 (115) ja paavillisen kappalaisen vidimaatio vuodelta 1479 (35).

Allekirjoittajina ovat mm. kuningas Eerik XIV (41), Kaarle herttua (Kaarle IX) (44), kuningas Kustaa II Aadolf (58), kuningatar Kristiina (72-74), kuningas Kaarle XI (86), Ranskan kuningas Ludvig XV (93, 96, 100), Puolan kuningas Stanislaus I (94), Venäjän keisarinna Katariina II (102, 104), Ranskan kuningas Ludvig XVI (106), Ranskan keisari Napoleon I (111) ja Alankomaiden kuningas Vilhelm I (113).

Valtaosa kirjeistä on kirjoitettu ruotsiksi 76 kpl, latinaksi 24 kpl, alasaksaksi 3 kpl, saksaksi 3 kpl, ranskaksi 6, venäjäksi 2 ja 1 kpl hollanniksi. Suomea koskevia asiakirjoja on 33. Osa paperiasiakirjoista on ylioppilas- ja maisterikirjeistä Turun Akatemiasta.

Luettelo 057

Samlingen av pergamentbrev

Samlingen av pergamentbrev innehåller 115 numrerade handlingar. Tidsmässigt fördelar sig breven på följande århundraden:

 • 1328 – 1399: 24 st
 • 1400 – 1499: 12 st
 • 1500 – 1599: 9 st
 • 1600 – 1699: 44 st
 • 1700 – 1799: 19 st
 • 1800 – 1863: 7 st

De flesta breven behandlar köp och försäljning av fastigheter. Över 10 brev härstammar från Tiust härad i Småland (Tamelanders gåva). En del berör tomtaffärer i Stockholm, närmast på 1600-talet. En del brev är utnämningsbrev och i samlingen ingår 3 adelsbrev för Jobst och Georg Weickmann (39), Mikael Jordan (63) och Elias Bothvidsson Blyloodh (73). Från år 1407 (25) finns ett frälsebrev av Erik XIII av Pommern för Sune Sunesson (Footangel). Även några påvliga dokument finns i samlingen bl.a. ett avlatsbrev från år 1463 (33), påvebulla från år 1658 (79), ett påvligt brev från år 1863 (115) och en vidimus av en påvlig kapellan från år 1479 (35).

Som undertecknare finns bl.a. konung Erik XIV (41), hertig Karl (Karl IX) (44), konung Gustav II Adolf (58), drottning Kristina (72-74), konung Karl XI (86), franska konungen Ludvig XV (93, 96, 100), polska konungen Stanislaus I (94), ryska kejsarinnan Katarina II (102, 104), franska konungen Ludvig XVI (106), franska kejsaren Napoleon I (111) och nederländske konungen Vilhelm I (113).

Största delen av breven är skrivna på svenska 76 st, på latin 24 st, plattyska 3 st, tyska 3 st, på franska 6 st, på ryska 2 st och på holländska 1 st. Handlingar som berör Finland är 33 st. En del av pappershandlingar är student- och magisterbrev från Åbo Akademi.

Förteckning 057

Uusimmat viitteet

 • 0099_1750_[B_II_2] 

  (1750)
  Turun pormestari ja raati luovuttavat kiinnekirjan (fragmentti) (HUOM! paperia) turkulaiseen taloon. Turku 1750. Ruotsia.
 • 0098_1746_[A_III_14] 

  (1746)
  Turun Akatemian dekaani Algot Scarinin filosofisen tiedekunnan puolesta allekirjoittama Paulus Krogiuksen maisterindiploomi (HUOM! paperia). Turku kesäkuussa 1746 (P.P. Calendis lpsis Iunioniis). Latinaa.
 • 0097_1745_[B_I_5] 

  (1745)
  Ylioppilaskirja (HUOM! paperia) Jonas Peron(ius):lle. Turku 8.10.1745. Latinaa.
 • 0096_1742_[B_II_3] 

  (1742)
  Kuningas Ludvig XV:n kirje (HUOM! paperia) eversti Appelgrenille kapteeni Jean Fredric Bilangin nimittämisestä saksalaisen jalkaväen kapteeniksi (Royal Suedois). Versailles 29.6.1742. Ranskaa.
 • 0094_1736_[A_III_13] 

  (1736)
  Puolan kuninkaan Stanislaus l:n kapteeninvaltakirja aatelismies Daniel Cameenille kuninkaalliseen puolan henkivartiorakuunarykmenttiin. Königsberg 27.1.1736. Latinaa.
 • 0095_1738_[Olkkala] 

  (1738)
  Anders Lanaus vahvistaa kiinnekirjan luutnantti Johan Went:zel Rotkirchille koskien Kourlan kartanoa Vihdin pitäjässä. 6.1.1738.
 • 0092_1728_[Turun_fragmenttikokoelma_41] 

  (1728)
  Turun pormestari ja raati luovuttavat kauppias &aia.s Wechterille kiinnekirjan tämän langolta "politie" pormestari Erich Johan Tolpolta 1500 talarilla lunastamaan osuuteen W echterin isältä Hindrich W echteriltä perittyyn ...
 • 0091_1726_[A_III_11] 

  (1726)
  Turun pormestari ja raati luovuttaa maisteri Mathias Elghille kiinnekirjan hänen Wexiön piispalta tohtori David Lundilta 1600 kuparitalarin hintaan Turun kaupungista ostamaansa kahteen taloon. Turku 31. 8. 1726. Ruotsia.
 • 0093_1731_[B_II_5] 

  (1731)
  Kuningas Ludvig :XV:n valtakirja saksalaisen jalkaväen Royal Suedois'n majurille Appelgrenille koskien Jean Frederic de Bilangia. Versailles 1.5.1731. Ranskaa. Kuninkaan allekirjoitus.
 • 0090_1705_[A_III_10] 

  (1705)
  Kreivitär Elsa Sparre (kreivi Gabriel Oxenstierna) myy veljensä vapaaherra Åke Sparren puolesta Willåttingenin kihlakunnassa, Dunckerin pitäjässä olevan Mählbyn vanhaa rälssiä olevan perintötilan tirehtööri Nils Schönbergille ...
 • 0009_1361_[A_I_10] 

  (1361)
  Magnus Dei gratia Rex Sueciae etc. utfärdar ett gåvobrev åt Ingeld Niclisson. Datum Stockholm.
 • 0089_1687_[A_III_9] 

  (1687)
  Säätyjen pankkikomissariot ilmoittavat myyneensä huutokaupalla tuomari Petter Durellin Smålannista ja Länsi-Götamnaalta panttaamat tilat eversti Mårthen Lindehielmille 7412 kuparitalarista ja 8 äyristä. Nämä tilat oli ...
 • 0087_1677_[A_III_7] 

  (1677)
  Wästerwijkin pormestari ja Tiustan kihlakunnan tuomari, Knut Månsson vahvistaa kauppakirjan, jonka mukaan rouva Märta Ulfsparre myy itsensä ja lastensa Erik, Märta ja Catarina von Scheidingin puolesta kamariherralle ja ...
 • 0088_1683_[A_III_8] 

  (1683)
  Petter Munck ja hänen vaimonsa Elsa Böök ilmoittavat myyneensä kunink. rahastonhoitajalle Nils Ertmani11e allodiaalirälssitiloja Södermanlannista yhteensä 10000 kuparitalarista. Tukhoma 29.3.1683. Ruotsia.
 • 0086_1673_[A_III_6] 

  (1673)
  Kuningas Kaarle XI allekirjoittama kirje, jossa hän hyväksyy valtioneuvos Christer Hornin ja ratsumestari ja vapaaherra Axell Wacbtmeisterin maavaihdon, jossa edellinen vaihtaa Wässmanna)annissa olevan verotilansa jälkimmäisen ...
 • 0085_1668_[A_III_5] 

  (1668)
  Christina Hare "till Myttelä och Hapanemi" ilmoittaa myyneensä pari perintö ja allodiaalirälssitilaansa Upplannista vapaaherra Lorentz Creutzille 890 talarista. Liuxala 27.3.1668. Ruotsia.
 • 0084_1663_[A_III_4] 

  (1663)
  Peder Hansson Jenius, Ytter Tiurbon kihlakunnan käräjillä Wäriossa, vahvistaa kiinteistökirjan renki Anders Nilssonille ja tämän sisaruksille heidän perimäänsä tilaan "i Ängsta och Torttuna sochn, den norra landslotten utj ...
 • 0083_1663_[A_III_12] 

  (1663)
  Velkasopimus (HUOM! paperia) 400:sta Rthlr:sta Woltingeraden luostarin puolesta abbedissa Ottilia Ludtwina Helena ym. Woltingerade 20/30.6.1663. Saksaa.
 • 0082_1662_[A_III_3] 

  (1662)
  Ludvich Fritz "till Bärgh och Mälby, landshöfding öfver Gotland" ilmoittaa myynensä valtaneuvos Herman Flemingille tiloja Uppsalan ja Westeråsin lääneistä. Tukholma 22.12.1662. Ruotsia. Allekirj.: Ludvich Fritz, Georg ...
 • 0081_1661_[A_III_2] 

  (1661)
  Johan Christersson Gyllenhierta "till Wijbor och Hefvonpe (Hevonpää)" myy kreivi Gabriel Bengtsson Oxenstieman perillisille 2/3 Båttnan säteritilasta sekä sen alaiset tilat Upplannista 3000 hopeatalarista ja 6000 ...

Näytä lisää