I Puheita ja lausuntoja

24. Tasavallan Presidentin puhe Helsingin konsultaatioiden avajaispäivänä 22.11.1972

Speech by President Urho Kekkonen on the Opening Day of the Helsinki Consultations, November 22, 1972

Arvoisat edustajat,

Minulla on ilo ja kunnia Suomen hallituksen ja kansan puolesta lausua Teidät tervetulleiksi aloittamaan neuvottelujanne Suomessa.

Tällä hetkellä kohdistuvat Euroopan kansojen odotukset Teidän työhönne. Neuvottelunne, joiden tarkoituksena on luoda lopulliset edellytykset Euroopan turvallisuutta ja yhteistyötä käsittelevälle konferenssille, jatkavat käynnissä olevaa laajaa hallitustenvälistä neuvotteluprosessia. Sen tuloksena, niin toivomme, voimme lopultakin vapautua menneisyyden taakasta ja aloittaa uuden aikakauden maanosamme kansojen välisissä suhteissa.

Suomen kansa tuntee voimakkaasti Teidän tänään aloittamanne työn merkityksen. Kuulumme niihin onnellisessa asemassa oleviin Euroopan maihin, joille omalta osaltaan on ollut mahdollista vapautua täysin toisen maailmansodan raskaasta perinnöstä. Rauhansopimuksemme, joka tuli voimaan jokseenkin tasan neljännesvuosisata sitten, hyvät ja ystävälliset suhteet, jotka olemme onnistuneet luomaan naapureittemme kanssa, sekä jäsenyytemme Yhdistyneiden Kansakuntien perheessä ovat luoneet Suomelle suotuisat kansallisen ja kansainvälisen kehityksen edellytykset. Harjoittaen rauhantahtoisen puolueettomuuden ja hyvien naapuruussuhteiden politiikkaa Suomen kansa on jo vuosia sitten löytänyt paikkansa Euroopassa ja maailmassa. Johdonmukaisella työllä rakennetusta Suomen puolueettomuudesta on tullut Euroopan tasapainojärjestelmän myönteinen ja pysyvä ainesosa.

Kuitenkin Suomen kansa, eurooppalaisena kansakuntana, on tuntenut syvästi maanosaamme rasittaneen keskinäisen pelon ja turvattomuuden paineen. Sitäkin suuremmalla syyllä me tervehdimme ilolla jokaista merkkiä aikansa eläneiden ennakkoluulojen ja vanhentuneiden pelkojen väistymistä. Euroopan turvallisuutta ja yhteistyötä käsittelevän kokouksen aikaansaaminen tulee olemaan tähänastisista rohkaisevin uuden aikakauden lupaus.

Kun Suomen hallitus kolme ja puoli vuotta sitten ehdotti Helsinkiä monenkeskisten valmistelujen paikaksi, tarkoituksenamme oli sellaisen palveluksen tekeminen kansainväliselle yhteisölle, joka soveltuisi nimenomaan meidän asemaamme ja voimavaroihimme. Olemme sittemmin osallistuneet valmisteleviin keskusteluihin kaikkien asianomaisten hallitusten kanssa. Nämä keskustelut osoittautuivat monitahoisiksi ja vaativiksi. Ne ovat edellyttäneet kärsivällisyyttä, sovittelumieltä ja hyvää tahtoa kaikilta niihin osallistuneilta hallituksilta. Käymämme keskustelut ovat edellyttäneet meiltä myös johdonmukaisuutta. Niiden kuluessa Suomen hallitus on voinut kerta kerralta todeta, että yhteisymmärrykseen pääseminen on mahdollista ainoastaan sovittelemalla yhteen toisistaan poikkeavia käsityksiä ja eri valtioiden erilaisia etuja. Yhteisymmärryksen, konsensuksen, löytäminen on ainoa menetelmä, jonka avulla voidaan edetä jännityksen lievenemiseen ja yhteistyön lisääntymiseen johtavalla tiellä. Nyt olemme päässeet välitavoitteeseen. Suomen kansa on tyytyväinen ja ylpeä siitä, että Euroopan rauhasta ja turvallisuudesta vastuussa olevat hallitukset haluavat käyttää hyväkseen palveluksiamme.

Monenkeskisten valmistelevien neuvottelujen alkamista voidaan pitää täydellä syyllä historiallisena tapauksena. Isäntämaan Suomen puolesta haluan vielä kerran todeta, että pidämme suuressa arvossa niitä eri hallitusten aloitteita ja toimenpiteitä, jotka ovat tehneet sen mahdolliseksi. Tänään saavutettu tavoite merkitsee uuden vaiheen aloittamista, vaiheen, jonka toivomme johtavan pysyviin, myönteisiin tuloksiin. Teidän tehtäväksenne jää muuttaa kokoukseen kohdistuvat toiveet reaalisiksi saavutuksiksi Euroopan kansojen rauhan, turvallisuuden ja yhteistyön hyväksi.

Suomen hallituksen ja kansan puolesta haluan toivottaa työllenne menestystä ja kohottaa kunniaksenne tämän maljan.