Ed. Kekkonen: On syytä vakavasti epäillä, onko hallituksen valitsema tie tupakkatuotteiden käytön vähentämiseksi oikeaan osunut, senvuoksi että on hyvin luultavaa, ettei tämäkään korotus sittenkään tupakkatuotteiden käyttöä vähennä. Valtiovarainvaliokunta näyttää miltei yksimielisesti hallituksen esityksen hyväksyneen. Mutta minusta tuntuu, niinkuin valiokunta olisi jollain tavoin pahan omantunnon valtaamana tämän sittenkin hyväksynyt. Se on halunnut lieventää tätä sillä, että m.m. kotialueella sotasairaalan potilaille voidaan myydä tupakkatuotteita, joiden vero ei ole tällä tavalla koroitettu (Ed. Aattela: Se on oikeudenmukaisuuden vaatimus!). Tämä saattaa näyttää varsin oikeudenmukaiselta näkökannalta, mutta jos otetaan rinnastuskohteeksi esim. ne kymmenettuhannet invaliidit, jotka ovat aivan samassa asemassa kuin kotialueen sotasairaalapotilaat, niin tulee kysymään: Mihin vedetään raja, jos oikeudenmukaisuutta pyritään tässä suhteessa ylläpitämään?